Infographic
17/11/2023 20:10
Những con số ấn tượng về phúc lợi cho đoàn viên

17/11/2023 20:10

Trong giai đoạn 2019 – 2023, Công đoàn Việt Nam đã chú trọng triển khai nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động.
Những con số ấn tượng về phúc lợi cho đoàn viên
Những con số ấn tượng về chăm lo phúc lợi, lợi ích vật chất cho đoàn viên, NLĐ
Những con số ấn tượng về phúc lợi cho đoàn viên
Chương trình Bàn Phúc lợi: để thông tin đến gần hơn với đoàn viên, NLĐ Chương trình Bàn Phúc lợi: để thông tin đến gần hơn với đoàn viên, NLĐ

Chương trình Bàn Phúc lợi nhằm kết nối, trao đổi và tuyên truyền rộng rãi các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên. Chương ...

Những phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tại tỉnh Quảng Trị Những phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tại tỉnh Quảng Trị

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về Chương trình Phúc lợi đoàn viên với các ...

Đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe Đoàn viên được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe

Công ty CP Nasaco (Hà Nội) đã ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi đoàn viên (ĐV) với 37 đơn vị, tổng ...

Xem phiên bản di động