Infographic
25/03/2023 22:14
Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn

25/03/2023 22:14

Tại quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn.
Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn
Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn

Tại quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam ...

4 bước để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam 4 bước để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam

Theo đó, điều kiện để trở thành đoàn viên được quy định cụ thể tại chương I, Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng ...

Xem phiên bản di động