Infographic
13/03/2023 20:31
4 bước để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam

13/03/2023 20:31

Theo đó, điều kiện để trở thành đoàn viên được quy định cụ thể tại chương I, Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII).

Điều kiện để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam cụ thể như sau:

4 bước để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam

Xem phiên bản di động