Infographic
16/03/2023 07:31
Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn

16/03/2023 07:31

Tại quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của đoàn viên khi tham gia Công đoàn Việt Nam.
Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn
4 bước để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam 4 bước để trở thành đoàn viên Công đoàn Việt Nam

Theo đó, điều kiện để trở thành đoàn viên được quy định cụ thể tại chương I, Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng ...

Xem phiên bản di động