e magazine
11/08/2022 10:48
Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

11/08/2022 10:48

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ ở Kon Tum được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả.
Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ ở Kon Tum được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả.

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Đồng chí Rơ Chăm Long – Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị này đang quản lý 29.561 đoàn viên, NLĐ sinh hoạt tại 874 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn (CĐCS). Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, LĐLĐ tỉnh đã phân công cán bộ công đoàn theo dõi công tác ATVSLĐ; thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở 36 CĐCS với 284 an toàn vệ sinh viên.

“Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, người làm công tác ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phát huy hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về ATVSLĐ” - đồng chí Rơ Chăm Long nói.

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Các cấp công đoàn ở Kon Tum chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, người làm công tác ATVSLĐ và đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Kon Tum.

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, các cấp công đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng, người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức 93 lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho hơn 7.600 lượt người tham gia, bao gồm cán bộ quản lý, NSDLĐ, cán bộ công đoàn, đội ngũ làm công tác ATVSLĐ.

Tập trung vào các nội dung chính sách, pháp luật mới về công tác ATVSLĐ như: Luật ATVSLĐ, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động sát tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ về công tác ATVSLĐ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao sức khỏe NLĐ, phòng ngừa các nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng, chống cháy nổ trong quá trình làm việc của NLĐ.

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại Nhà máy Ya Chim thuộc Xí nghiệp Cơ khí chế biến Koruco. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Kon Tum

Cùng với đó, hằng năm, LĐLĐ tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác ATVSLĐ với các hoạt động cụ thể, phù hợp như: Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về ATVSLĐ đến đoàn viên, NLĐ; kiến nghị với NSDLĐ tổ chức huấn luyện và cử người tham gia các lớp tập huấn về ATVSLĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tổ chức Tháng Hành động về ATVSLĐ, gắn với các hoạt động Tháng Công nhân tại địa phương, ngành, đơn vị nhằm truyền tải mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản trong quá trình công tác, lao động, sản xuất kinh doanh…

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum, thời gian qua, các cấp công đoàn ở đây luôn chú trọng và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, NSDLĐ nên phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ được triển khai sâu rộng, đã phát huy hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho NLĐ trong quá trình tham gia lao động, sản xuất.

Đơn cử như việc, công đoàn các cấp chủ động tham gia, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về ATVSLĐ tại địa phương; kiến nghị NSDLĐ thực hiện các biện pháp ATVSLĐ tại đơn vị, kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý những bất cập, mất an toàn tại nơi làm việc, đảm bảo điều kiện tốt nhất, an toàn nhất cho NLĐ, giảm thiểu tối đa tai nạn rủi ro, bảo đảm tính mạng, sức khỏe NLĐ và tài sản đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh.

Công đoàn tham gia với NSDLĐ, chủ doanh nghiệp động viên đoàn viên, NLĐ nghiêm túc thực hiện nội quy, trình kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua áp dụng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao năng suất lao động. Kiến nghị NSDLĐ quan tâm đầu tư trang thiết bị phù hợp, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm ánh sáng, giảm độ rung, tiếng ồn, khói bụi, xây dựng rào che chắn, vách ngăn cách, biển báo nơi nguy hiểm; không bố trí lao động nữ, sử dụng lao động trẻ em làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; thực hiện chế độ ăn, nghỉ giữa ca và trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ khi thực hiện công việc tiềm ẩn yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại… Đã có 333 CĐCS tham gia trực tiếp cùng NSDLĐ để sửa đổi, bổ sung nội quy, quy trình làm việc an toàn tại đơn vị và hơn 12.400 NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, 450 NLĐ được khám bệnh nghề nghiệp.

Kon Tum nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ

Các cấp công đoàn quan tâm, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Ảnh: LĐLĐ Kon Tum

Hay việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, các cấp công đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực, chủ động tham gia với NSDLĐ nhằm chăm lo đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe, tái tạo sức lao động của NLĐ; đã có 75 CĐCS đề xuất đưa nội dung chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm vào đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể với NSDLĐ; số công nhân lao động được tổ chức bữa ăn ca là hơn 3.100 người.

Hằng năm đều có khoảng 50% CĐCS và đoàn viên, NLĐ thực hiện đăng ký tham gia các phong trào thi đua về ATVSLĐ; từ năm 2018 đến tháng 6/2022 đã có hơn 5.000 sáng kiến và 218 công trình, sản phẩm mới được các cấp, các ngành và LĐLĐ tỉnh công nhận, trong đó có nhiều sáng kiến, công trình sản phẩm mới về ATVSLĐ. Đơn cử như: Công trình "Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường" của đoàn viên, NLĐ Công ty Tinh bột sắn Kon Tum và Công trình "Nhà vườn thông minh" của đoàn viên, NLĐ Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum…; đây cũng là những công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum.

“Những việc làm thiết thực của các cấp công đoàn đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ trong việc phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động; đồng thời cũng thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ trong đoàn viên, NLĐ. Qua đó, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 05 Bằng Lao động sáng tạo; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” cho 9 tập thể, 3 cá nhân” - đồng chí Rơ Chăm Long cho biết thêm.

ĐỖ THIỆM

Đồ họa: AN NHIÊN

Xem phiên bản di động