Infographic
13/12/2023 11:09
Kết quả nâng cao phúc lợi đoàn viên của LĐLĐ tỉnh An Giang

13/12/2023 11:09

Kết quả thực hiện Chương trình 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019-2023” của LĐLĐ tỉnh An Giang.
Những kết quả nổi bật Công đoàn tỉnh An Giang đã đạt được:
Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ tỉnh An Giang
Nâng cao công tác tập hợp, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Nâng cao công tác tập hợp, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn

Công đoàn Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tổ chức công đoàn ở ...

An Giang: Công đoàn thỏa ước mơ An Giang: Công đoàn thỏa ước mơ "an cư" cho đoàn viên, người lao động

Nhiều năm qua, tại An Giang đã xuất hiện một mô hình “Mái ấm Công đoàn” đặc biệt với tên gọi “Khu tập thể Mái ...

Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Công đoàn An Giang có nhiều đề xuất gửi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn An Giang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Chính phủ có nhiều giải pháp giúp người lao động an tâm lao ...

Xem phiên bản di động