Infographic
24/01/2023 08:00
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

24/01/2023 08:00

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Các nhiệm vụ và giải pháp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023 Các nhiệm vụ và giải pháp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023

Năm 2023 được đánh giá là một năm quan trọng, là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công ...

Văn kiện đại hội phải thể hiện được tính cốt lõi của tổ chức Công đoàn Văn kiện đại hội phải thể hiện được tính cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trong Hội nghị rút kinh ...

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 5/1/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển ...

Xem phiên bản di động