Infographic
07/04/2023 21:09
Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

07/04/2023 21:09

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028, cụ thể như sau:
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028, cụ thể như sau:
Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Sự phối hợp nhịp nhàng và bài bản giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan chuyên môn Sự phối hợp nhịp nhàng và bài bản giữa tổ chức Công đoàn với các cơ quan chuyên môn

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp cơ sở của TP Hà Nội đã thu hút đông đảo công ...

Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 07/4, tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tập ...

Danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu bổ sung Danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu bổ sung

Ngày 22/3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra ...

Xem phiên bản di động