Infographic
23/03/2023 11:17
Danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu bổ sung

23/03/2023 11:17

Ngày 22/3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tạp chí Lao động và Công đoàn xin giới thiệu danh sách các đồng chí được bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu bổ sung
Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng ngày 22/3, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tín nhiệm bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch ...

Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng ngày 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 13 (khóa XII) đã tiến hành bầu bổ sung 7 Ủy ...

Xem phiên bản di động