Infographic
29/03/2024 17:32
Các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ năm 2024

29/03/2024 17:32

Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong tháng ATVSLĐ năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ

Các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ năm 2024
Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ...

9 hoạt động lớn trong Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 2024 9 hoạt động lớn trong Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 2024

Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chuyên ...

Xem phiên bản di động