Infographic
11/03/2024 17:47
9 hoạt động lớn trong Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 2024

11/03/2024 17:47

Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chuyên đề nhằm giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng.

9 hoạt động trong tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Các hoạt động, sự kiện chuyên đề trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
5 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam tháng 3/2024 5 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam tháng 3/2024

Công đoàn Việt Nam đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2024.

Thể lệ cuộc thi video clip Thể lệ cuộc thi video clip "Chuyện đời tôi"

Cuộc thi video clip "Chuyện đời tôi" do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức trên nền tảng TikTok, ghi nhận những câu ...

7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024 7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.

Xem phiên bản di động