Infographic
27/03/2023 08:38
12 khoản tiền của NLĐ sẽ tăng từ ngày 01/7/2023

27/03/2023 08:38

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể gồm 12 khoản tiền sau:
12 khoản tiền của NLĐ sẽ tăng từ ngày 01/7/2023
9 đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 9 đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, sẽ có 9 đối tượng được áp dụng điều chỉnh lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày 1/7/2023 Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày 1/7/2023

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022, do đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động làm ...

Xem phiên bản di động