Infographic
24/02/2023 18:15
9 đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

24/02/2023 18:15

Từ ngày 1/7/2023, sẽ có 9 đối tượng được áp dụng điều chỉnh lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.
9 đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ 1/7/2023
Bảng lương công chức thuế từ 1/7/2023 Bảng lương công chức thuế từ 1/7/2023

Ngày 11.11.2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu ...

Sau ngày 1/7/2023, lương viên chức phóng viên, biên tập viên sẽ có nhiều thay đổi Sau ngày 1/7/2023, lương viên chức phóng viên, biên tập viên sẽ có nhiều thay đổi

Với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023, mức lương viên chức phóng viên, biên tập viên sẽ có ...

Xem phiên bản di động