Infographic
21/03/2023 09:57
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày 1/7/2023

21/03/2023 09:57

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022, do đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ cũng sẽ tăng.

Theo đó, điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày 1/7/2023

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2023 của cán bộ, CCVC Mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2023 của cán bộ, CCVC

Từ ngày 1/7, khi khi lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tương đương tăng 20,8%), mức đóng thuế thu ...

Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng ...

Xem phiên bản di động