e magazine
20/10/2023 17:15
Tuyên dương 100 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

20/10/2023 17:15

Nằm trong chuỗi hoạt động của Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, Tổng cục Chính trị, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, giai đoạn 2018 – 2023.
Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X:

Tuyên dương 100 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

Nằm trong chuỗi hoạt động của Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, Tổng cục Chính trị, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu, giai đoạn 2018 – 2023.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Sáng 17/10, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn đại biểu có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 394 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Thay mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Đình Đức bày tỏ: "Hôm nay, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Bác, chúng cháu vô cùng phấn khởi, xúc động và tự hào được hội tụ về bên Bác kính yêu, để báo cáo, kính dâng lên Bác những thành tích tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023".

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Thấm nhuần lời dạy của Người, 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn quân đã tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Trong đó trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân và các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kì mới; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng, phát triển sản xuất, kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ…

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 51.194 công trình, sáng kiến và đề tài, sản phẩm có giá trị làm lợi 5.985 tỷ đồng; 4.256 đồng chí được công nhận thợ giỏi cấp cơ sở; 2.025 đồng chí được công nhận thợ giỏi cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Cũng từ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được các cấp khen thưởng. Ban Công đoàn Quốc phòng vinh dự được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; liên tục nhiều năm liền phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội là một trong những lá cờ đầu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) toàn quân xin hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, phát huy truyền thống người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Đức thể hiện quyết tâm của những người lính – đoàn viên công đoàn Quốc phòng: "Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy những thành tích đã đạt được của Công đoàn Quân đội, thời gian tới chúng cháu quyết tâm:

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Chương trình hành động của QUTW về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVC-LĐQP thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và Chương trình hành động Đại hội lần thứ X của Công đoàn Quân đội.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Trước anh linh của Người, chúng cháu xin hứa:

Một là, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, với Nhân dân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng vượt qua khó khăn thử thách, sẵn sàng chấp nhận hy sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị; cùng với cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn là lực lượng mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Ba là, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có lối sống văn hóa lành mạnh, đạo đức trong sáng; giữ vững niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí đồng đội, gắn bó, tương thân, tương ái, sẻ chia với đồng bào.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Bốn là, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng tổ chức Công đoàn trong Quân đội vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Tại Lễ báo công dâng Bác, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng đã gắn huy hiệu Bác Hồ tặng các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Trước đó, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Đường Bắc Sơn, Hà Nội); dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

những tấm gương cán bộ công đoàn xuất sắc

Tối 17/10, Tổng cục Chính trị tổ chức Tuyên dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018 - 2023.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Dự lễ tuyên dương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gần 400 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X cùng 100 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới, triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả thiết thực và có bước phát triển vững chắc.

Trong thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là những chủ tịch CĐCS. Các cán bộ công đoàn đã luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, đồng hành cùng đội ngũ đoàn viên, NLĐ và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Đồng chí Phạm Thị Kim Luyến, Chủ tịch CĐCS Công ty CP 28 Quảng Ngãi, Tổng Công ty 28, Tổng cục Hậu cần báo cáo thành tích tại Lễ tuyên dương.

Giai đoạn 2018 - 2023, từ thực tiễn công tác, thông qua các hoạt động phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ công đoàn tiên tiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực công tác.

Ghi nhận những cống hiến của đội ngũ cán bộ công đoàn trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 100 chủ tịch CĐCS có thành tích tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân đội, giai đoạn 2018 - 2023.

Đánh giá cao kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong toàn quân 5 năm qua, Đại tướng Lương Cường cho rằng, trên tất cả các lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn các cán bộ công đoàn điển hình tiên tiến xuất sắc.

Bước sang giai đoạn mới, hoạt động của tổ chức Công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở. Các cơ quan, đơn vị phải tập trung nguồn lực, hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

Đại tướng Lương Cường bày tỏ: “Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng với tiềm năng, thế mạnh và quyết tâm phấn đấu của cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ trong toàn quân, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội những năm tới sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái được nhiều kết quả mới cao hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

Video:Công đoàn Quốc phòng

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X: Tuyên dương điển hình – Báo công dâng Bác!

PHƯƠNG UYÊN - MINH QUANG

Đồ họa: DUY MINH

Công đoàn Quân đội: Nhiều hoạt động chào mừng Tháng Công nhân Công đoàn Quân đội: Nhiều hoạt động chào mừng Tháng Công nhân

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đề nghị các cấp Công ...

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng

Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ ...

Công đoàn Quân đội: khác biệt để vươn tầm Công đoàn Quân đội: khác biệt để vươn tầm

Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028) diễn ra ngày 17 và 18/10/2023.

Xem phiên bản di động