Infographic
13/10/2023 09:48
Những dấu ấn nổi bật của Công đoàn tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018-2023

13/10/2023 09:48

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn của tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu đạt 11/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh đề ra.
Những dấu ấn nổi bật của Công đoàn tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018-2023
LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII

Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/10/2023 ...

Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt ...

Xem phiên bản di động