Infographic
11/10/2023 11:17
Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

11/10/2023 11:17

Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” diễn ra từ 0h00 ngày 10/10/2023 đến 0h00 ngày 10/11/2023.
Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam
Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ...

Về nơi sáng ngời tinh thần đấu tranh quật cường của CNLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng Về nơi sáng ngời tinh thần đấu tranh quật cường của CNLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng

Phường Bến Thuỷ những ngày tháng 9 rợp bóng cờ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao, 93 năm Xô Viết Nghệ ...

Xem phiên bản di động