Infographic
07/11/2023 17:05
Kết quả công đoàn tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động nhiệm kỳ 2018-2023

07/11/2023 17:05

Vai trò của công đoàn các cấp ngày càng được khẳng định trong việc tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động đạt kết quả cao.
Kết quả công đoàn tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động nhiệm kỳ 2018-2023
Vai trò của Công đoàn trong giải quyết các vụ án lao động tại Tòa án Vai trò của Công đoàn trong giải quyết các vụ án lao động tại Tòa án

Vai trò của Công đoàn khi khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án lao động, việc lao động ...

Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Công tác phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 được chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp mới, đạt một số kết ...

Xem phiên bản di động