Infographic
12/09/2023 11:00
Vai trò của Công đoàn trong giải quyết các vụ án lao động tại Tòa án

12/09/2023 11:00

Vai trò của Công đoàn khi khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án lao động, việc lao động tại Tòa án được quy tại điểm c khoản 2 Điều 75; Điều 88 và điểm d khoản 1 Điều 209; khoản 2 Điều 187; khoản 1 Điều 401; khoản 1 Điều 403 BLTTDS.

Theo các điều luật này, vai trò của công đoàn các cấp được thể hiện cụ thể như sau:

Công đoàn
Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Dưới dự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt thông tin qua hoạt động kiểm tra, giám ...

“Công đoàn sẵn sàng ra toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động” “Công đoàn sẵn sàng ra toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động”

Trong Chương trình Talk Công đoàn, phát sóng lúc 20 giờ ngày 5/8/2023, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện ...

Xem phiên bản di động