Infographic
27/09/2023 18:14
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến"

27/09/2023 18:14

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với các nội dung như sau:
Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19” diễn ra vào ngày 08/10/2023.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình
Nữ tổ trưởng có nhiều sáng kiến tiết kiệm gần trăm triệu đồng cho doanh nghiệp may mặc Nữ tổ trưởng có nhiều sáng kiến tiết kiệm gần trăm triệu đồng cho doanh nghiệp may mặc

Chỉ trong 05 năm làm việc tại Công ty TNHH S&D Quảng Bình, chị Đoàn Thị Thanh Trâm, Tổ trưởng công đoàn Tổ Là đã ...

Chương trình "01 triệu sáng kiến" mang lại giá trị làm lợi hơn 10.000 tỷ đồng Chương trình "01 triệu sáng kiến" mang lại giá trị làm lợi hơn 10.000 tỷ đồng

Theo đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chương trình ''01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt ...

Xem phiên bản di động