Infographic
27/03/2023 16:54
Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

27/03/2023 16:54

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động.
Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến
Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tính đến ngày 22/3, đã có 46/46 công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện A Lưới, ...

Nhiệm vụ tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2023 Nhiệm vụ tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2023

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 274/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt ...

Xem phiên bản di động