e magazine
22/03/2023 15:40
Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam

22/03/2023 15:40

Sáng ngày 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 13 (khóa XII) đã tiến hành bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành; 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.

bầu bổ sung ban chấp hành, đoàn chủ tịch, ủy ban kiểm tra tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng ngày 22/3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn cơ cấu nhân sự tại Đại hội. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Trình bày Tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ngọ Duy Hiểu cho biết, từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (họp ngày 16/12/2022) đến nay có 01 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 03 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 02 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra.

Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày Tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tại thời điểm Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam có 168/175 Ủy viên Ban Chấp hành, 21/27 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 14/17 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Sau khi có 4 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, hiện còn 164/175 Ủy viên Ban Chấp hành, 20/27 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 4/5 đồng chí Phó Chủ tịch, 12/17 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Để đảm bảo cơ cấu theo Đề án nhân sự, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành; 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hội nghị đã bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành; 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: HẢI NGUYỄN

7 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

4. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam.

5. Đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam.

6. Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đồng chí Đoàn Đức Hân - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu là Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023..

5 ủy viên được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các đồng chí trúng cử và bày tỏ sự tin tưởng, các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn viên, người lao động cả nước.

Bài: HÀ VY

Xem phiên bản di động