Infographic
01/04/2024 17:17
9 nội dung tuyên truyền của Công đoàn Việt Nam trong tháng 4/2024

01/04/2024 17:17

Tổng LĐLĐ Việt Nam định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong tháng 04 năm 2024.
Tổng LĐLĐ Việt Nam định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong tháng 04 năm 2024.
9 nội dung tuyên truyền của Công đoàn Việt Nam trong tháng 4/2024
6 nội dung hoạt động Tháng Công nhân 2024 6 nội dung hoạt động Tháng Công nhân 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 gồm 6 hoạt động trọng tâm.

9 hoạt động lớn trong Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 2024 9 hoạt động lớn trong Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 2024

Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chuyên ...

Xem phiên bản di động