Infographic
21/10/2023 09:06
10 nhóm chỉ tiêu của Công đoàn TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

21/10/2023 09:06

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đề ra 10 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028:
10 nhóm chỉ tiêu của Công đoàn TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn TP Hà Nội: Tâm huyết - Trách nhiệm – Đổi mới – Tiên phong Đại hội Công đoàn TP Hà Nội: Tâm huyết - Trách nhiệm – Đổi mới – Tiên phong

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023-2028) diễn ra trong hai ngày 16-17/10/2023 tại Cung Văn hóa Lao ...

Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý IV năm 2023 Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý IV năm 2023

Công đoàn Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023.

Xem phiên bản di động