Thứ bảy 10/06/2023 15:40
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Ứng lương linh hoạt - Chìa khoá an sinh tài chính cho người lao động

Tôi công nhân -

Thay vì nhận lương vào một ngày cố định trong tháng, “Ứng lương linh hoạt” cho phép người lao động được nhận lương bất cứ khi nào cần. Chỉ với một tài khoản trên điện thoại thông minh, người lao động có thể thao tác để nhận lương trong vòng 30 giây với ứng lương qua ứng dụng EKKO.

Thực hiện MINH KHÔI - HOÀNG QUÂN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ