Infographic
07/03/2023 09:14
Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

07/03/2023 09:14

Ngày 6/3, Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ...

:

Xem phiên bản di động