Infographic
03/03/2023 04:00
Tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

03/03/2023 04:00

Ngày 2/3/2023, Quốc hội đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Sáng 2/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước.

Xem phiên bản di động