Infographic
12/11/2023 17:39
Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

12/11/2023 17:39

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”
Thể lệ cuộc thi trực tuyến
Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ ...

Tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trước thềm Đại hội XIII, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề, bàn về 10 nội dung lớn của Công ...

Phát động Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” Phát động Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, bắt đầu từ ngày 13/11/2023.

Xem phiên bản di động