Thứ tư 29/03/2023 12:54
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Tết và những ước mong giản dị

Video -

Có sức khỏe, công ty có nhiều việc để có tiền lo cho các con và mong được tăng lương,… Đó là những ước mong giản dị, rất thực “rất đời” của công nhân lao động trong năm mới 2023.

Thực hiện TRẦN YẾN - HOÀNG QUÂN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ