e magazine
16/10/2023 20:30
Tăng cường lãnh đạo hoạt động công đoàn

16/10/2023 20:30

Để Công đoàn thật sự là tổ chức quần chúng rộng lớn của người lao động (NLĐ), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên - Mùa A Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn

Đại hội Công đoàn Điện Biên khóa xii:

Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn

Để Công đoàn thật sự là tổ chức quần chúng rộng lớn của người lao động (NLĐ), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên - Mùa A Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Sáng ngày 15/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên họp phiên chính thức với sự tham gia của gần 250 đại biểu ưu tú đại diện cho 33.997 đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã đến dự và có những chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả ấn tượng

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – Phan Văn Anh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong báo cáo trình Đại hội. Đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp sớm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – Phan Văn Anh biểu dương những thành tích Công đoàn tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Văn Thành Chương

“Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của HĐND, UBND tỉnh đã tạo động lực thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP vượt 2,33% so với mục tiêu, du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh, thu ngân sách địa phương vượt 22,4% mục tiêu, số lao động được tạo việc làm vượt 10,25% so với mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo giảm... các vấn đề xã hội được tập trung giải quyết, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện.

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, các cấp Công đoàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực; ngày càng thực hiện tốt hơn các chức năng của công đoàn, gắn với yêu cầu thực tiễn từ cơ sở, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Nhiệm kỳ 2018-2023, có 11/12 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra, những kết quả đó đã khẳng định vai trò, sự đóng góp của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Nổi bật là thành quả: 111 nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây mới và sửa chữa số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Công đoàn đã kết nối với các tổ chức cá nhân thiện nguyện ngoài tỉnh hỗ trợ các xã, bản khó khăn về xây dựng nhà lớp học, nhà công vụ, nhà văn hóa bản, cầu dân sinh, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học sinh... với tổng trị giá tiền trên 4 tỷ đồng; chia sẻ khó khăn đồng hành với doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất, chăm lo cho NLĐ.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn

Các đại biểu tham gia Đại hội.

Các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho CNVCLĐ. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 4.000 lượt cán bộ đoàn viên, NLD được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ đã có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất, đời sống, giá trị làm lợi cho tỉnh nhiều tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp chấp hành đúng các quy định, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của công đoàn cấp trên, đồng cấp, thực hiện chế độ kế toán, thu chi tài chính đúng theo quy định.

Các cấp công đoàn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Điện Biên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Nhận thức về chính trị, pháp luật của đoàn viên, NLĐ được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13.

Các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt với 13.591 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng vào thực tiễn làm lợi số tiền trên 10 tỷ đồng.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoànNhững dấu ấn nổi bật của Công đoàn Điện Biên trong nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện: Nguyễn Hằng

Cần tư duy mới, tầm nhìn mới

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, từ nay đến hết nhiệm kỳ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm bằng những tư duy mới, tầm nhìn mới. Điều đó đòi hỏi phải có sự chung sức của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn và vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân”, đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên - Mùa A Sơn tại Đại hội.

Cùng với đó, đồng chí Mùa A Sơn cũng gợi mở một số nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận:

Thứ nhất, trước những yêu cầu mới đối với tổ chức, các cấp công đoàn phải nhận thức rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Cần phải làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên của tổ chức Công đoàn và chính là tiêu chí cơ bản để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn. Phải thật sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ.

Thứ hai, tiếp tục chủ động, tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền và các đơn vị có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn và sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoànBí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên - Mùa A Sơn chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn
Các Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

ĐỒNG CHÍ TẨN MINH LONG - tân chủ tịch LĐLĐ tỉnh ĐIỆN BIÊN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao đổi với phóng viên sau khi Đại hội kết thúc.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra 30 ủy viên vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Điện Biên khóa XII.

Đồng chí Tẩn Minh Long - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng và Lầu Thị Thanh Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa XII. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 9 đồng chí.

7 ủy viên được bầu vào Ủy ban Kiểm tra khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (để khuyết 2 uỷ viên). Đại hội cũng tiến hành bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Tại phần tham luận, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, CNVCLĐ và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trên một số lĩnh vực…

Đại hội đã thông qua báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh, văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn

Tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2023-2028 - Tẩn Minh Long. Ảnh: Văn Thành Chương

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Tẩn Minh Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa XII - khẳng định, sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đổi mới, với ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

"Trên cương vị mới được Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, tôi xác định, ngay sau Đại hội sẽ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, phân công nhiệm vụ Chương trình toàn khóa để tập trung thực hiện 3 khâu đột phá đã được Đại hội quyết định. Đồng thời, cùng với các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện Biên lần thứ XII đã đề ra" - tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Đại hội Công đoàn Điện Biên: Tăng cường lãnh đạo hoạt động Công đoàn
Đại hội Công đoàn Điện Biên lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Trần Nga
LĐLĐ Điện Biên: 10 hoạt động chăm lo đoàn viên Tết Quý Mão 2023 LĐLĐ Điện Biên: 10 hoạt động chăm lo đoàn viên Tết Quý Mão 2023

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp ...

LĐLĐ Điện Biên: Khai mạc “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” LĐLĐ Điện Biên: Khai mạc “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”

Sáng ngày 29/12/2022, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cùng LĐLĐ tỉnh ...

LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XII

Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/10/2023 ...

Bài viết: HỒNG NHUNG

Ảnh: TRẦN NGA, VĂN THÀNH CHƯƠNG

Xem phiên bản di động