Thứ bảy 30/09/2023 22:12
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Talk Công đoàn: “Phát triển đoàn viên là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công đoàn”

Talk Công đoàn -

Đó là chia sẻ của đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề phát triển đoàn viên của tổ chức Công đoàn trong Chương trình Talk Công đoàn.

Thực hiện NHÓM PHÓNG VIÊN

Chia sẻ