Thứ bảy 10/06/2023 15:13
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở

Đại hội Công đoàn XIII - Hoàng Liên Phương

Đại hội công đoàn các cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, NLĐ trong toàn tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, công đoàn cơ sở (CĐCS) đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm.

Quá trình tổ chức đại hội đã chỉ ra những kinh nghiệm để tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp.

Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở
Ra mắt Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Tài Kim Anh. Ảnh: TL

CĐCS Công ty CP Công trình đô thị Sóc Trăng là một trong những đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Đại hội đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, nội dung theo quy định. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty CP Công trình đô thị Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí và bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại đại hội. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Chủ tịch CĐCS Công ty CP Công trình đô thị Sóc Trăng – Nguyễn Thu Trang cho biết, để đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp, được sự hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, nội dung văn kiện cũng như hình thức tổ chức từ rất sớm, đảm bảo đúng quy trình và quy định. Sau đại hội, Công đoàn đã nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ để gửi LĐLĐ tỉnh công nhận ban chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới cũng tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí. Sau đó, từng bước cụ thể hóa mục tiêu, các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ mới đã được thống nhất đề ra trong đại hội vừa qua.

Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở
Đại hội CĐCS Sở Nội vụ - tỉnh Sóc Trăng Ảnh: TL

Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức Công đoàn theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng - Nguyễn Thanh Sơn cho biết, đại hội công đoàn các cấp sẽ đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua; phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đã đề ra. Từ đó, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dựa trên dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng cùng cấp. Đặc biệt là việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ.

Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi - tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: BST

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chọn CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng làm điểm chỉ đạo đại hội điểm CĐCS. Ngoài ra, còn chọn CĐCS Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng và CĐCS Công ty CP Công trình đô thị bầu trực tiếp chức danh chủ tịch tại đại hội. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương cũng chọn 3 đơn vị chỉ đạo theo 3 loại hình CĐCS: trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp. Sau đại hội điểm tiến hành họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội CĐCS để các đơn vị còn lại tổ chức thành công đại hội.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng – Nguyễn Thanh Sơn, nhằm chuẩn bị, hướng dẫn tổ chức đại hội CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn các nội dung về văn kiện đại hội.

Các đơn vị tổ chức đại hội điểm đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tinh thần chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, việc chuẩn bị nhân sự theo quy định, văn kiện được xây dựng cụ thể, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành, ban thường vụ CĐCS báo cáo cấp ủy đảng và công đoàn cấp trên trực tiếp; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn.

Đồng thời, đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên, đại biểu tại đại hội CĐCS. Nhìn chung, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động các đơn vị đều rất quan tâm đến công tác chuẩn bị đại hội, từ khâu chuẩn bị văn kiện đến công tác nhân sự, xin ý kiến cấp trên, chọn ngày đại hội đến quá trình diễn ra đại hội.

Đến nay, CĐCS đã tổ chức đại hội điểm thành công. Theo kế hoạch, đại hội CĐCS sẽ tổ chức xong trước ngày 31/5/2023. Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31/7/2023. Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức trong quý III năm 2023. Để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở
Ra mắt Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ mới. Ảnh TL

Để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng – Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội để lấy ý kiến đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án và thực hiện quy trình nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của LĐLĐ tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, phát động thi đua, xây dựng công trình sản phẩm chào mừng đại hội cụ thể, thiết thực...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đang được tiến hành chu đáo, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đại hội điểm Công đoàn thành phố Sóc Trăng thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội điểm Công đoàn thành phố Sóc Trăng thành công tốt đẹp

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng; Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo thị ủy, huyện ủy trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể TP Sóc Trăng và 168 đại biểu chính thức.

Công đoàn Agribank: 100% các CĐCS tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Agribank: 100% các CĐCS tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tính đến hết tháng 5/2023, 184 công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã tổ chức thành công đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, các đại hội CĐCS đã nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Hoạt động của Công đoàn thành phố Vinh góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn

Đại hội Công đoàn XIII -

Hoạt động của Công đoàn thành phố Vinh góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn

Đó là đánh giá của đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An tại Đại hội Công đoàn thành phố Vinh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào sáng 9/6.

Phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới sáng  tạo

Đại hội Công đoàn XIII -

Phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới sáng tạo

Công đoàn Công ty Cổ phần Prime Group hiện có 14 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, trong đó, có 9 đơn vị quản lý trực tiếp tại Vĩnh Phúc, 5 đơn vị ở các tỉnh khác, với hơn 4.000 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào công nhân lao động và hoạt động của Công đoàn Công ty đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Công đoàn huyện Nghi Lộc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn huyện Nghi Lộc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 7/6, LĐLĐ huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) tổ chức Đại hội Công đoàn khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiền Giang chào mừng Đại hội Công đoàn bằng những công trình thiết thực

Đại hội Công đoàn XIII -

Tiền Giang chào mừng Đại hội Công đoàn bằng những công trình thiết thực

Những công trình chào mừng Đại hội Công đoàn không chỉ có giá trị cao, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực, giúp ích cho đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước

Dệt may là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Vậy, người lao động, doanh nghiệp được lợi gì từ TƯLĐTT ngành? Cùng lắng nghe chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
Tăng hệ số trượt giá BHXH 2023, NLĐ được lợi thế nào? Tôi công nhân

Tăng hệ số trượt giá BHXH 2023, NLĐ được lợi thế nào?

Theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), hệ số trượt giá BHXH, so với bảng hệ số trượt giá BHXH năm 2022, hệ số trượt giá năm 2023 đã được điều chỉnh tăng từ 0,03 cho đến 0,16. Vậy người lao đông (NLĐ) sẽ được hưởng lợi thế nào, hãy tìm hiểu trong chương trình Tôi công nhân.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 2/6, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 đồng chí và bầu các đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, diễn đàn của cán bộ, đoàn viên

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, diễn đàn của cán bộ, đoàn viên

Đại hội Công đoàn TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ chiều 1/6 đến ngày 2/6; đây là diễn đàn sinh hoạt chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đại hội điểm công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Vĩnh Long

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội điểm công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Vĩnh Long

Ngày 29/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Bình Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đại hội công đoàn cấp huyện đầu tiên (đại hội điểm) của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ này.

Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn

Đại hội Công đoàn XIII -

Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn

“Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn, thực hiện mục tiêu chung là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường” - Đó là gợi mở của TS. Đặng Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khi phát biểu tại Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (ngày 26/5/2023).

Công đoàn thành phố Đông Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn thành phố Đông Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 26/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ ngày 25 - 26/5, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Những thành tựu nổi bật của Công đoàn Duy Xuyên trong việc chăm lo cho NLĐ

Đại hội Công đoàn XIII -

Những thành tựu nổi bật của Công đoàn Duy Xuyên trong việc chăm lo cho NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bằng cách làm đầy năng động và sáng tạo, những cán bộ công đoàn với “chiếc áo xanh” thầm lặng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Duy Xuyên đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) từ những chương trình thiết thực, ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Năm 2020, LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, trước đó được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 8 năm liên tục nhận Cờ thi đua xuất sắc do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/5 đã diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình, đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình và 150 đại biểu được bầu từ các công đoàn cơ sở (CĐCS).

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Đại hội Công đoàn XIII -

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 24/5, Đoàn công tác của Tổng LLĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng dự có đại diện lãnh đạo LĐLĐ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công đoàn Nha Trang tích cực phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp chăm lo NLĐ

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Nha Trang tích cực phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp chăm lo NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn TP. Nha Trang đã phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp chăm lo người lao động (NLĐ) bằng những việc làm nổi bật như: tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp về chương trình phúc lợi; ký kết quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với UBND và một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể với những nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, NLĐ.