Infographic
20/04/2023 09:22
Những hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân 2023 của LĐLĐ tỉnh Nam Định

20/04/2023 09:22

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa ban hành thông báo về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm “Tháng Công nhân” năm 2023 triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh.
Những hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân 2023 của LĐLĐ tỉnh Nam Định
Công đoàn Nam Định: Công tác chuẩn bị Tháng Công nhân năm 2023 cơ bản đã hoàn thành Công đoàn Nam Định: Công tác chuẩn bị Tháng Công nhân năm 2023 cơ bản đã hoàn thành

Tháng Công nhân 2023, LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm hướng về người lao động. Đồng chí Trần Trọng Thái ...

Nam Định: Tập trung hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 2/2023 Nam Định: Tập trung hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 2/2023

LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa có văn bản về việc đôn đốc, chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhằm đảm ...

Xem phiên bản di động