Thứ ba 06/06/2023 20:04
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Nhiều nội dung trọng tâm tại Hội thảo Góp ý lần 2 Dự thảo Luật Thi đua khen thưởng 2022

Hoạt động Công đoàn - MINH ANH

Tại Hội thảo Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ban soạn thảo và tổ biên tập (nhóm 2) đề xuất 14 nội dung trọng tâm cần đưa ra thảo luận trong Dự thảo lần này.
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Quang cảnh Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Ảnh: M.A

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Ban soạn thảo (nhóm 2) do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đến tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo Nghị định; đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thường trực Ban Soạn thảo; đồng chí Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, Thường trực Ban Soạn thảo. Ảnh: M.A

Đề xuất 14 nội dung cần đưa ra thảo luận

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, thực hiện Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 06/02/2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo (lần 1) Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, các đại biểu đã tập trung góp ý vào Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng trong 10 điều dự thảo Nghị định theo phân công của Ban soạn thảo; ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể, xác đáng, xuất phát từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành.

Tổ Biên tập đã tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1, trong đó, có nội dung phải tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, toàn diện hơn để xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, vẫn còn những nội dung có ý kiến trái chiều, cần tiếp tục được đóng góp ý kiến từ các cấp, các ngành trên nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, đối tượng, chính xác, khả thi về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng...

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban soạn thảo Nghị định phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: M.A

Ngay sau đó, ngày 28/2/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 766/BNV-BTĐKT gửi các Bộ ngành, địa phương về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tại Hội thảo góp ý dự thảo lần 2, Ban soạn thảo và tổ biên tập (nhóm 2) đề xuất các nội dung trọng tâm cần đưa ra thảo luận trong Dự thảo lần này như sau:

1. Về các nội dung tại điều: 6, 7, 8, 9 10; 14, 15,16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

2. Về việc quy định chức danh tương đương, thời gian khen thưởng quá trình cống hiến. Nội dung này hiện có nhiều ý kiến về việc quy định chức danh tương đương, thời gian khen thưởng cho phù hợp với quy định của Đảng (theo Kết luận số 35 hiện nay có nhiều chức danh tương đương Phó Vụ trưởng). Về thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý để phù hợp với quy định tuổi nghỉ hưu của Luật Lao động 2019.

3. Về việc quy định tiêu chuẩn “được giải thưởng cao của thế giới”, “được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực”, “được giải thưởng quốc tế cao của khu vực” đối với Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định đã quy định cá nhân được Nhà nước Việt Nam cử tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật và các hoạt động khác đạt được thành tích thì được tặng hoặc truy tặng Huân chương Lao động các hạng.

4. Đối với khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến được thực hiện 01 lần hay cứ đủ tiêu chuẩn thì khen thưởng theo quy định.

5. Về khái niệm “tổ chức kinh tế khác” được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 cần được làm rõ hơn.

6. Về nội dung Quỹ thi đua, khen thưởng: Qua rà soát công tác thành lập, trích, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng ở các bộ, ngành, địa phương thì hiện nay khối bộ, ngành (kể cả Bộ Tài chính) từ trước đến nay đều không có trích quỹ thi đua, khen thưởng. Kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng hầu hết được lấy từ kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị (trừ một số khen thưởng chuyên đề, đột xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được bố trí riêng). Mặt khác theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp sẽ bãi bỏ quy định mức lương cơ sở. Vì vậy, cần nghiên cứu, đề xuất để thống nhất giải pháp tháo gỡ những bất cập này.

7. Về quy định thủ tục hồ sơ; bổ sung hồ sơ đối với những trường hợp chưa đảm bảo hồ sơ, thành tích khi đã trình Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung quy định tạm để lại các trường hợp bổ sung hồ sơ để không thiệt thòi cho các đối tượng được đề nghị khen thưởng.

8. Về việc không dùng hình thức khen thưởng theo chuyên đề làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn.

9. Về quy định thực hiện hiệp y khen thưởng do bộ, ngành, tỉnh hay do Ban Thi đua khen thưởng thực hiện, cũng cần có sự lựa chọn linh hoạt để hồ sơ được thẩm định nhanh nhất.

10. Quy định về tuyến trình khen thưởng; đối tượng khen thưởng đối với các doanh nghiệp cổ phần có tỷ lệ vốn nhà nước dưới 50%, các tập thể tham gia các phong trào thi đua do các địa phương phát động; khen thưởng các trường học ngoài công lập; công nhân lao động, nông dân.

11. Về hướng dẫn điều kiện, thủ tục xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; quy định tỷ lệ đóng góp khi tham gia đề tài, đề án, công trình khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua.

12. Quy định về tỷ lệ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

13. Quy định Báo cáo kết quả kiểm toán đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với doanh nghiệp.

14. Về quy định mẫu Tờ trình; Bổ sung mẫu báo cáo thành tích đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Nhiều ý kiến đóng góp

Tại Hội nghị lần này, đại diện các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội sẽ đưa ra ý kiến thảo luận tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 như Bộ LĐ,TB và XH, Quốc hội, Uỷ ban MTTQVN, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Công đoàn Công thương, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

"Các nội dung được đưa ra góp ý trong Hội thảo lần này từ các cấp, các ngành trên nhiều lĩnh vực sẽ đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, đối tượng, chính xác, khả thi về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng", đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đúng người, đúng thành tích, đúng hình thức để thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân. Song song với đó, việc các quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng phải chặt chẽ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, đại diện các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cũng đưa ra nhiều ý kiến góp ý những nội dung chưa hợp lý.

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang góp ý tại Hội thảo. Ảnh: M.A

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, tại các điều 16, điều 23 mục 7 có sự không công bằng giữa Phó Bí thư thường trực cấp ủy, quận, huyện, thị với phó ban, ngành, đoàn thể trung tỉnh trong đối tượng được tặng Huân chương lao động hạng Ba. Đồng chí cũng đề nghị nên bổ sung thêm việc tặng Huân chương lao động cho các đối tượng có thành tích đặc biệt, đột xuất ở các lĩnh vực công tác khác.

Hay như tại khoản 1, điều 29 trong dự thảo Nghị định là điều bất cập đối với các doanh nghiệp FDI đứng chân trên địa bàn các Khu công nghiệp (KCN). Bởi, con người và quỹ lương thuộc các tập đoàn quản lý, do đó rất khó để tập đoàn trình khen thưởng.

Ngoài ra, theo điều 83, UBND cấp xã không quản lý các doanh nghiệp trong các KCN. Chính vì vậy, các doanh nghiệp FDI trình lên Ban Quản lý các KCN, từ đó, BQL các KCN có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Ngoài ra, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề xuất 02 vấn đề trọng tâm cần xem xét, giải quyết. Vấn đề thứ nhất là thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo hài hòa về giới, phù hợp với lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của nữ. Vấn đề thứ hai là cần rà soát toàn bộ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và dự thảo Nghị định để bảo đảm khắc phục toàn diện, tối đa các khoảng cách về giới, nhất là các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ.

Đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thường trực Ban Soạn thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng chí cũng cho biết, Luật Thi đua, khen thưởng được thông qua gần 1 năm nay, đang trong lộ trình đưa vào thực tiễn và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Thông qua các ý kiến góp ý tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các thành viên chung trong nhóm 2 làm tốt trách nhiệm, rà lại các ý kiến trong các Nghị định này, trên cơ sở đó làm báo cáo tổng kết hoàn chỉnh về các vấn đề được đưa ra.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ chủ trì Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Thi đua khen thưởng 2022 Lãnh đạo Tổng LĐLĐ chủ trì Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Thi đua khen thưởng 2022

Chiều 6/2, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ...

Đại hội công đoàn là dịp để phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước Đại hội công đoàn là dịp để phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

Đây là một trong những nội dung kết luận tại buổi làm việc giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng với lãnh đạo ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Hoạt động Công đoàn -

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Không chỉ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ; những ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động (CNLĐ) còn được quan tâm giải quyết một cách thấu đáo…

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

Hoạt động Công đoàn -

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

Với tinh thần chủ động, linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, đổi mới hoạt động, Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp ( KKT & KCN) tỉnh Quảng Nam thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng, nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ huyện A Lưới chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ huyện A Lưới chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động

Xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng, trong Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo

Hoạt động Công đoàn -

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 1734/TTr-TLĐ ngày 14/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động (NLĐ); Hướng dẫn số 80/HD-TLĐ ngày 27/3/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023, ngày 29/5/2023, tại TP biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC) Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo, chống khai thác IUU và ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, ngư dân NĐNC.

Nhà báo Lâm Chí Công được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Nhà báo Lâm Chí Công được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

Nhà báo Lâm Chí Công vừa được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn, thời hạn 5 năm kể từ 1/6/2023.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khen thưởng

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khen thưởng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác khen thưởng”.

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước

Dệt may là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Vậy, người lao động, doanh nghiệp được lợi gì từ TƯLĐTT ngành? Cùng lắng nghe chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi Tôi công nhân

3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi

Chương trình Tôi công nhân ngày hôm nay sẽ gợi ý 3 công việc phù hợp với người lao động (NLĐ) ở tuổi ngoài 40.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Công đoàn TP Từ Sơn: Tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn TP Từ Sơn: Tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất Công đoàn TP Từ Sơn tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Công đoàn tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu ở Đơn Dương

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu ở Đơn Dương

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu hướng đến trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn huyện Đơn Dương.

Đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra

Chiều 1/6, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Bằng công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu năm 2022”; Phát động đợt thi đua 60 ngày cao điểm phục vụ Đại hội Công đoàn Nghệ An khoá XIX; Phát động ủng hộ chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Công đoàn Công thương Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công thương Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”

Sáng ngày 31/5/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (Công ty HASO) với Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) Chương trình vì phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ).

Công đoàn BIDV: Góp phần để 100% người lao động được bảo đảm việc làm, thu nhập

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn BIDV: Góp phần để 100% người lao động được bảo đảm việc làm, thu nhập

Với cam kết: “Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến với mức thu nhập hấp dẫn cho mọi nhân viên, trở thành ngân hàng mà tất cả những người giỏi nhất đều mong muốn được làm việc và cống hiến”, trong năm 2022 vừa qua, BIDV và Công đoàn BIDV đã triển khai nhiều hoạt động, biện pháp hiệu quả để đảm bảo sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ.

Đại hội điểm Công đoàn huyện Tuy Phong: Đổi mới để chăm lo tốt NLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Đại hội điểm Công đoàn huyện Tuy Phong: Đổi mới để chăm lo tốt NLĐ

Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại Công đoàn huyện Tuy Phong, Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 1/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tham gia lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, trình Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ Thừa Thiên Huế tổ chức rút kinh nghiệm đại hội cấp trên trực tiếp sơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Thừa Thiên Huế tổ chức rút kinh nghiệm đại hội cấp trên trực tiếp sơ sở

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú: Một nhiệm kỳ mới vì người lao động

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ huyện Thạnh Phú: Một nhiệm kỳ mới vì người lao động

Sau 2 ngày (30 và 31/5), Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Thạnh Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Bến Tre chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Thái Bình: Từ thực tiễn hoạt động hướng tới hoàn thiện Luật Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Thái Bình: Từ thực tiễn hoạt động hướng tới hoàn thiện Luật Công đoàn

Ngày 30/5/2023 tại Thái Bình, Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức tọa đàm "Thực trạng hoạt động Công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại Thái Bình và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện".