Thứ tư 29/03/2023 14:56
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Người lao động được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng do bị mất việc

Video -

Đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng cuối năm sẽ được công đoàn hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng.

Thực hiện TrẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ