Nâng cao nghiệp vụ tài chính là nhiệm vụ quan trọng khi đổi mới hoạt động công đoàn

Bàn về công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách tài chính công đoàn cơ sở (CĐCS), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng.

Nâng cao nghiệp vụ tài chính là nhiệm vụ quan trọng khi đổi mới hoạt động công đoàn

Phóng viên: Thưa đồng chí, được biết sau đại hội công đoàn các cấp, đội ngũ kế toán tại các CĐCS và các CĐCS thành viên trực thuộc Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng có sự thay đổi, vậy đơn vị đã có những kế hoạch gì để đào tạo, tập huấn về công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ này?

Đồng chí Nguyễn Thị Dung: Xác định tài chính công đoàn là một bộ phận của một khâu trong các khâu của tài chính chung; tài chính công đoàn là điều kiện bảo đảm cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn theo Luật Công đoàn.

Ngay sau đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, với tỉ lệ khoảng 60% kế toán tại các CĐCS và các CĐCS thành viên trực thuộc Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng thay đổi. Do đó, Công đoàn Viên chức TP đã bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tài chính công đoàn.

Việc tập huấn được Công đoàn Viên chức TP chuẩn bị kỹ về nội dung, lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp và điều quan trọng là chất lượng của báo cáo viên đáp ứng yêu cầu tập huấn. Nhờ vậy, thông qua các lớp tập huấn đã trang bị kỹ năng, cập nhật những quy định, văn bản tài chính mới, nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác tài chính, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo hoạt động công đoàn.

Chiều 31/10 vừa qua, Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn cho hơn 200 kế toán và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các CĐCS và các CĐCS trực thuộc là hoạt động đầu tiên của chúng tôi về công tác tập huấn, đào tạo...

Lớp tập huấn này nằm trong chuỗi các lớp tập huấn sẽ được tổ chức từ nay đến cuối năm 2023 về các nội dung như: quy chế dân chủ cơ sở, nữ công, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, kỹ năng nghiệp vụ công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân cho đội ngũ cán bộ CĐCS.

Trong Hội nghị, chúng tôi đã triển khai một số nội dung về tài chính công đoàn; cập nhật những quy định mới trong công tác thu, chi tài chính công đoàn; quản lý tài chính, tài sản công đoàn và công tác kế toán CĐCS; dự toán và quyết toán tài chính công đoàn tại CĐCS; quy định về công khai tài chính, tài sản tại CĐCS.

Trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức TP sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, đào tạo dưới nhiều hình thức đa dạng như: vừa tổ chức tập trung thành hội nghị lớn, đồng thời vừa chia thành các lớp nhỏ, nhiều nhóm nhỏ để đi sâu hơn kiến thức, kỹ năng, chia sẻ thông tin từ thực tiễn giúp cho cán bộ CĐCS vững vàng hơn về chuyên môn nghiệp vụ tài chính công đoàn. Công đoàn Viên chức TP cũng sẵn lòng cử cán bộ xuống tận CĐCS, CĐCS thành viên để cùng làm, cùng hỗ trợ cho cán bộ CĐCS hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng cao nghiệp vụ tài chính là nhiệm vụ quan trọng khi đổi mới hoạt động công đoàn
Nâng cao nghiệp vụ tài chính là nhiệm vụ quan trọng khi đổi mới hoạt động công đoàn

Phóng viên: Được biết, lĩnh vực kế toán, tài chính của Công đoàn Viên chức TP hầu hết là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Theo đồng chí, đợt tập huấn vừa rồi có ý nghĩa gì đối với họ?

Đồng chí Nguyễn Thị Dung: Trong hoạt động công đoàn thì Khối Công đoàn Viên chức được cho là ổn định do hầu hết các CĐCS trực thuộc là đơn vị hành chính - sự nghiệp. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là cán bộ CĐCS nói chung và cán bộ CĐCS phụ trách công tác tài chính đều kiêm nhiệm, áp lực công việc chuyên môn ngày càng cao hơn và nặng hơn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc dành thời gian cho công tác công đoàn.

Vì vậy, đợt tập huấn vừa qua chúng tôi đã cập nhật những văn bản, quy định mới về công tác tài chính công đoàn vừa được ban hành.

Hy vọng với các nội dung phong phú, sát với thực tiễn được báo cáo viên truyền đạt trong hội nghị sẽ là kinh nghiệm để các đồng chí kế toán tại các CĐCS và các CĐCS thành viên trực thuộc sẽ áp dụng triển khai vào thực tiễn đơn vị trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để cán bộ CĐCS có dịp học hỏi kinh nghiệm, giao lưu gắn kết, hỗ trợ nhau trong công tác.

Như tôi đã chia sẻ ở trên, sau đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, đội ngũ kế toán tại các CĐCS và các CĐCS thành viên trực thuộc Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng thay đổi với tỉ lệ khoảng 60%. Chính vì thế, chúng tôi kỳ vọng rằng những lớp tập huấn sẽ trang bị cho các đồng chí kế toán mới nhận nhiệm vụ tại các CĐCS có những kiến thức, kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ kế toán công đoàn cũng như được tiếp cận, trang bị những văn bản, quy định tài chính mới của Tổng Liên đoàn. Như vậy sẽ hạn chế sai sót về công tác tài chính, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028 vừa ban hành. Chúng tôi xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động các CĐCS góp phần xây dựng Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng vững mạnh toàn diện”. Đây là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028 .

Phóng viên: Chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Theo đồng chí, Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng cần có sự đổi mới như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Dung: Thời gian đến, khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đi vào thực tiễn, yêu cầu tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn Viên chức nói riêng cần có nhiều đổi mới, nỗ lực hơn nữa cả về tổ chức và hình thức hoạt động nhằm đem lại nhiều quyền lợi, phúc lợi hơn cho đoàn viên, người lao động.

Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2023-2028 đã xác định mục tiêu “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm cho mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn; không ngừng phát triển lợi ích đoàn viên. Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững tay nghề góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh”.

Ngoài ra, công đoàn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn.

Xin cảm ơn đồng chí !

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng chia sẻ mục đích của Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn

Bài viết và ảnh: PHAN NGUYÊN

Đồ họa: AN NHIÊN

Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng: Một nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng: Một nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật

5 năm qua, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 10/10 nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội VI đề ...

Công đoàn Viên chức Đà Nẵng trao 127 suất học bổng cho học sinh xuất sắc tiêu biểu Công đoàn Viên chức Đà Nẵng trao 127 suất học bổng cho học sinh xuất sắc tiêu biểu

Chiều 27/8, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho 127 học sinh xuất ...

Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ với các đoàn viên khó khăn Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ với các đoàn viên khó khăn

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào chiều 27/9.