Infographic
19/09/2023 18:30
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong tháng 9 năm 2023

19/09/2023 18:30

Trong tháng 9 năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung tổ chức đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19….
Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung vào những nhiệm vụ sau trong tháng 9/2023.
Một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong tháng 9 năm 2023
Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ

Tổ chức Công đoàn là một chủ thể quan trọng trong việc tham gia bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, ...

Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong tháng 8 năm 2023 Công tác phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong tháng 8 năm 2023

Trong tháng 8 năm năm 2023, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ ...

Xem phiên bản di động