Thứ hai 04/12/2023 04:49
Đại biểu LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Ban chấp hành mới cần khắc phục được hạn chế trong công tác cán bộ

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Ban chấp hành mới cần khắc phục được hạn chế trong công tác cán bộ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Mong Công đoàn hỗ trợ thu hút đầu tư tạo thêm việc làm cho người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Mong Công đoàn hỗ trợ thu hút đầu tư tạo thêm việc làm cho người lao động

Đại biểu LĐLĐ TP Hà Nội: Tiếp tục đồng hành cùng người lao động hăng say sáng tạo sau Đại hội

Đại biểu LĐLĐ TP Hà Nội: Tiếp tục đồng hành cùng người lao động hăng say sáng tạo sau Đại hội

Tổng Thư ký Hội đồng Công đoàn ASEAN đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam

Tổng Thư ký Hội đồng Công đoàn ASEAN đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Cần đa dạng chính sách hơn cho lao động nhập cư

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Cần đa dạng chính sách hơn cho lao động nhập cư

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Quan tâm nhiều hơn đến người lao động thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Quan tâm nhiều hơn đến người lao động thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Kon Tun: Cần những hoạt động "sát" với NLĐ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Kon Tun: Cần những hoạt động "sát" với NLĐ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Bản tin công nhân:  Người lao động đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, giảm thời gian làm việc bình thường

Bản tin công nhân: Người lao động đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, giảm thời gian làm việc bình thường

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Người lao động cần việc làm ổn định trong thời gian tới

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Người lao động cần việc làm ổn định trong thời gian tới

Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội: Mong Công đoàn chăm lo để người lao động có cuộc sống tốt đẹp hơn

Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội: Mong Công đoàn chăm lo để người lao động có cuộc sống tốt đẹp hơn

Đại biểu Thanh Hóa: Giúp tổ trưởng công đoàn nắm vững nghiệp vụ công đoàn

Đại biểu Thanh Hóa: Giúp tổ trưởng công đoàn nắm vững nghiệp vụ công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: "Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đón xem Talk Công đoàn: "Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nho Quan: Cán bộ công đoàn cơ sở cần được tiếp tục bồi dưỡng các kỹ năng mềm

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nho Quan: Cán bộ công đoàn cơ sở cần được tiếp tục bồi dưỡng các kỹ năng mềm

Hơn 11 triệu đoàn viên gửi trọn niềm tin vào Đại hội Công đoàn

Hơn 11 triệu đoàn viên gửi trọn niềm tin vào Đại hội Công đoàn

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp đại biểu quốc tế đến chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp đại biểu quốc tế đến chúc mừng Đại hội

Bản tin công nhân: Hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động gửi trọn niềm tin vào Đại hội Công đoàn

Bản tin công nhân: Hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động gửi trọn niềm tin vào Đại hội Công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Chăm lo tốt để thu hút đông đảo lao động nữ tham gia tổ chức Công đoàn

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Chăm lo tốt để thu hút đông đảo lao động nữ tham gia tổ chức Công đoàn

Chị Đặng Hồng Thêm: Còn sức khỏe thì còn tiếp tục đóng góp cho tổ chức Công đoàn

Chị Đặng Hồng Thêm: Còn sức khỏe thì còn tiếp tục đóng góp cho tổ chức Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La: Cần quan tâm nhiều hơn đến người lao động dân tộc thiểu số

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La: Cần quan tâm nhiều hơn đến người lao động dân tộc thiểu số

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Người lao động mong tiền lương cao hơn qua những thỏa ước chất lượng

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Người lao động mong tiền lương cao hơn qua những thỏa ước chất lượng

Đồng chí Củ Phát Nghiệp: Sẽ tập hợp tất cả "trí tuệ" của Đại hội truyền đạt tới người lao động

Đồng chí Củ Phát Nghiệp: Sẽ tập hợp tất cả "trí tuệ" của Đại hội truyền đạt tới người lao động

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Bình Phước: Mong có những thiết chế xã hội cho NLĐ tại các khu công nghiệp

Đại biểu LĐLĐ tỉnh Bình Phước: Mong có những thiết chế xã hội cho NLĐ tại các khu công nghiệp

    Trước         Sau