e magazine
07/11/2023 10:47
Kỳ vọng những bước tiến mới trong nhiệm kỳ mới

07/11/2023 10:47

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hướng tới nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh các khâu đột phá nhằm thực hiện thành công mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

KỲ VỌNG NHỮNG BƯỚC TIẾN TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII đã thành công tốt đẹp với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hướng tới nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh các khâu đột phá nhằm thực hiện thành công mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

3 khâu đột phá

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển An toàn - Hiệu quả - Bền vững của ngành Ngân hàng và đất nước”, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII đã xác định 3 khâu đột phá:

Một là: Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV), NLĐ, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho ĐV, NLĐ, nhất là về thu nhập, điều kiện và thời gian làm việc.

Hai là: Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là công đoàn tại CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm tại các cấp công đoàn.

Ba là: Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xác định, phải chú trọng đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ. Ngoài ra phải tích cực tham mưu, đề xuất những kiến nghị về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích ĐV, NLĐ; đãi ngộ tốt đối với lao động có năng lực, trình độ chuyên môn; lao động nữ.

Song song với đó là tham gia xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị, phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT...; phối hợp giải quyết những vướng mắc về quan hệ lao động.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚINHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể có lợi cho ĐV, NLĐ, trọng tâm là thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, thu nhập...

Thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo, bảo đảm quyền của ĐV, NLĐ hài hòa, ổn định, trên cơ sở thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở phù hợp pháp luật và điều kiện thực tế của đơn vị.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật tại các cấp công đoàn, hỗ trợ pháp lý, tư vấn về pháp luật đối với các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn.

Quan tâm và kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, nhà ở đối với ĐV, NLĐ, tạo điều kiện được đi tham quan nghỉ dưỡng hàng năm; thăm hỏi, hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt và dịch bệnh.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

đổi mới phương thức hoạt động

Đồng chí Nguyễn Khánh Chi nhấn mạnh: Để thực hiện được mục tiêu trên, trong thời gian tới, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ đổi mới phương thức hoạt động công đoàn. Bởi, nền tảng tổ chức có vững chắc thì hoạt động mới hiệu quả, do đó cần phải thay đổi phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, nếu không thay đổi chúng ta sẽ lỗi thời và tụt hậu”.

Đổi mới ở công tác đánh giá, xếp loại CĐCS và nâng cao chất lượng ĐV, quản lý ĐV; phát triển và thành lập CĐCS đối với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

Thí điểm xây dựng công đoàn ngành tập trung, xuyên suốt, hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Tiếp nhận các CĐCS thuộc ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đang sinh hoạt tại các LĐLĐ địa phương về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy công đoàn các cấp và công tác cán bộ công đoàn đặc biệt đối với đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước, cán bộ công đoàn chuyên trách.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, thực hiện cải cách hành chính đảm bảo đơn giản, chuyên nghiệp hóa, giảm thủ tục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý tài chính, quản lý ĐV.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động công đoàn ngành Ngân hàng, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Đào tạo, quy hoạch cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, nhiệt tình và có thực tiễn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ công đoàn trong hệ thống

Thực hiện việc cập nhật dữ liệu ĐV lên phần mềm quản lý ĐV và in thẻ ĐV theo mẫu mới do Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định.

Tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân; cụ thể hóa chủ đề của Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động hằng năm.

NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI
NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐƯỢC KỲ VỌNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Nguồn video: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Bài: MINH QUANG

Ảnh: Phạm Mạnh, CĐNHVN

Đồ họa: D. Minh

Xem phiên bản di động