Infographic
21/11/2023 17:42
Kết quả Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

21/11/2023 17:42

Theo báo cáo, đã có 1.171 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành đại hội, đạt 100% kế hoạch.
Kết quả Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ ...

Kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 Kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng ...

Xem phiên bản di động