Infographic
17/01/2023 22:34
Đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mất việc, hoãn hợp đồng, giảm giờ làm

17/01/2023 22:34

Chính sách hỗ trợ người lao động của Công đoàn được ban hành ngày 16/1/2023, theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng".
Chi tiết hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ngừng việc do doanh nghiệp cắt, giảm đơn hàng
Vụ Công ty Dệt 19/5 nợ lương: Công đoàn hỗ trợ công nhân gần 200 triệu ăn Tết Vụ Công ty Dệt 19/5 nợ lương: Công đoàn hỗ trợ công nhân gần 200 triệu ăn Tết

Mỗi công nhân Công ty CP Dệt 19/5 Hà Nội tại Hà Nam được hỗ trợ 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí của LĐLĐ ...

Điều kiện để NLĐ bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc nhận hỗ trợ của Công đoàn Điều kiện để NLĐ bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc nhận hỗ trợ của Công đoàn

NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm ...

3 đối tượng đoàn viên, NLĐ  được công đoàn hỗ trợ mức 1 đến 3 triệu đồng 3 đối tượng đoàn viên, NLĐ được công đoàn hỗ trợ mức 1 đến 3 triệu đồng

Hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc, mất việc làm trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 ...

Xem phiên bản di động