e magazine
11/10/2022 10:19
Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

11/10/2022 10:19

Nói về hiệu quả của công tác tuyền thông công đoàn ở Hà Tĩnh, đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phấn khởi thông tin những số liệu nổi bật sau: Bình quân có từ 400 - 500 lượt tương tác các bài viết chia sẻ link, đăng trên Trang thông tin điện tử, có nhiều bài viết lượng tương tác hơn 1.000 lượt, hàng ngày có trên 5.000 lượt truy cập vào trang, cao điểm có hơn 7 nghìn lượt truy cập/ngày, 180 nghìn lượt truy cập/tháng. Trang thông tin điện tử của Công đoàn Hà Tĩnh có lượt tương tác đứng tốp đầu trong hệ thống các trang thông tin điện tử của tỉnh.
Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Nói về hiệu quả của công tác tuyền thông công đoàn ở Hà Tĩnh, đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phấn khởi thông tin những số liệu nổi bật sau: Bình quân có từ 400 - 500 lượt tương tác các bài viết chia sẻ link, đăng trên Trang Thông tin điện tử, có nhiều bài viết lượng tương tác hơn 1.000 lượt, hằng ngày có trên 5.000 lượt truy cập vào trang, cao điểm có hơn 7.000 lượt truy cập/ngày, 180.000 lượt truy cập/tháng. Trang Thông tin điện tử của Công đoàn Hà Tĩnh có lượt tương tác đứng tốp đầu trong hệ thống các Trang Thông tin điện tử của tỉnh.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Theo đồng chí Hải Yến, thực hiện Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”. Kế hoạch đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác truyền thông của Công đoàn Hà Tĩnh. Với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và người lao động, hoạt động tuyên truyền của tổ chức Công đoàn đã có nhiều chuyển biến rõ nét, phản ánh sâu rộng, kịp thời phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trên tất cả các lĩnh vực và nhiệm vụ công tác.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từng bước đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến với đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao và khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Bằng việc sử dụng công nghệ và kỹ thuật truyền thông hiện đại, đồng bộ nên hình ảnh hoạt động của LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh và phong trào CNVCLĐ đã kịp thời được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi.

Ngoài việc phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, thông qua công nghệ thông tin trong hệ thống công đoàn, các hoạt động tuyên truyền nhân dịp Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của tổ chức Công đoàn được phản ánh kịp thời và hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.

Qua các kênh thông tin này, các cấp Công đoàn đã tập trung tuyên truyền về sứ mệnh lịch sử, truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về các phong trào thi đua, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Cán bộ công đoàn Hà Tĩnh trực tiếp quay phóng sự để phục vụ công tác tuyên truyền.

Phải khẳng định rằng, trong thời đại công nghệ 4.0, hình thức tuyên truyền này vừa đa dạng vừa cụ thể, được đông đảo cán bộ công đoàn và đoàn viên CNVCLĐ quan tâm theo dõi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 32 tin thời sự, 8 chuyên đề, chuyên trang Lao động & Công đoàn; có trên 150 tin, bài đăng trên Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn; 1.100 tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh, 282 tin, bài, phóng sự phát và đăng trên Trang truyền hình, Cổng thông tin điện tử địa phương, ngành.

Các trang thông tin truyền thông của công đoàn trên cơ sở bám sát thực tiễn đã phổ biến nhanh nhạy, kịp thời, chính xác những thông tin tích cực, khách quan, trung thực, người thật, việc thật trong tổ chức công đoàn và thực tiễn cuộc sống; kịp thời định hướng dư luận, phản bác những thông tin tiêu cực, phản động, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Công nhân lao động tranh thủ truy cập Trang thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh trong giờ giải lao để cập nhập thông tin về chế độ chính sách cho người lao động.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Với phương châm “Đổi mới - sáng tạo - hiệu quả các hoạt động” LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, truyền thông đa phương tiện, hiện đại. Những năm gần đây, LĐLĐ tỉnh đã chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm hệ thống máy quay phim, máy chụp ảnh, máy tính, ... hiện đại, chuyên nghiệp.

Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của LĐLĐ tỉnh được trang bị kiến thức, tập huấn kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, quay phim, dựng hình, thu âm, ... và đã trực tiếp thực hiện hàng chục tin thời sự và phóng sự bằng video đảm bảo kỹ thuật, chất lượng nội dung, hình ảnh và áp dụng để làm báo cáo bằng video clip vừa chân thực, sống động phục vụ cho các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ chức Công đoàn thay bằng hình thức đọc báo cáo giấy thông thường.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động tập huấn, hướng dẫn 22/22 đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ứng dụng các phần mềm dựng phim trên điện thoại để xây dựng các tin video ngắn, xây dựng báo cáo phản ánh hoạt động bằng video clip để trình chiếu tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn, Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, ... và đăng tải trên mạng xã hội.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Trang fanpage Công đoàn Hà Tĩnh trên facebook có lượng tương tác khá cao.

Cùng với đó, cán bộ tuyên truyền LĐLĐ tỉnh tích cực trong tham mưu, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để đẩy mạnh công tác truyền thông qua việc trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức trực tiếp lấy thông tin, hình ảnh tại cơ sở, trao đổi và học tập hoạt động truyền thông. Tích cực viết tin, bài phản ánh hoạt động công đoàn toàn tỉnh đăng trên Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, ... Từ đó, hoạt động truyền thông ngày càng linh hoạt, hiệu quả, hình ảnh của tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh được lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, CNVCLĐ và Nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn cụ thể của LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh và phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, gần 100% Công đoàn các cấp đã thiết lập trang Facebook, nhóm Zalo để kết nối thông tin trong hệ thống các cấp công đoàn trên toàn tỉnh với trang Facebook, nhóm Zalo Công đoàn Hà Tĩnh; tổ chức các diễn đàn trao đổi thông tin hoạt động công đoàn và phổ biến chế độ chính sách thông qua hệ thống mạng xã hội.

LĐLĐ tỉnh đã phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Facebook, Zalo Công đoàn Hà Tĩnh chia sẻ các bài viết, tin hoạt động đăng tải, lan tỏa đến đoàn viên, người lao động. Bình quân, có từ 400 - 500 lượt tương tác các bài viết chia sẻ link, đăng trên Trang Thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh, đặc biệt có những bài viết lượng tương tác hơn 1.000 lượt, hàng ngày có trên 5.000 lượt truy cập vào trang, cao điểm có hơn 7.000 lượt truy cập/ngày, 180.000 lượt truy cập/tháng và là Trang có lượt tương tác đứng tốp đầu trong hệ thống các trang thông tin điện tử của tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Chuyên mục Giới thiệu việc làm và chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh.

Ngoài ra, trên trang thông tin điện tử, LĐLĐ Hà Tĩnh đã mở chuyên mục Giới thiệu việc làm và chuyên mục Tư vấn pháp luật để phục vụ thông tin cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đến nay, đã giới thiệu thông tin cho 18 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, đạt 100% kế hoạch đề ra trong năm, qua rà soát tại các doanh nghiệp đăng tải, giới thiệu, lượng người lao động đến tuyển dụng tăng 20% so với trước đây. Trung bình mỗi năm đăng tải hàng trăm văn bản pháp luật mới; trực tiếp, gián tiếp tư vấn, trả lời câu hỏi, tư vấn pháp luật cho trên 12.000 lượt người lao động,

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã mở các lớp truyền thông pháp luật lưu động theo hình thức sân khấu hóa thu hút hàng trăm người lao động hào hứng tham gia thi tìm hiểu pháp luật và giao lưu văn nghệ, vừa góp phần chuyển tải kiến thức pháp luật đến người lao động theo cách dễ hiểu, dễ nhớ, vừa tạo không khí vui vẻ, gắn kết người lao động với tổ chức Công đoàn.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Cán bộ Công đoàn Hà Tĩnh thành thạo trong quay phim, thu âm và dựng hình video để phục vụ công tác truyền thông.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực LĐLĐ tỉnh, công tác truyền thông công đoàn đã thay đổi mạnh mẽ, mang tính chuyên nghiệp, nhận thức về vai trò của công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới có sự chuyển biến rõ nét.

LĐLĐ tỉnh đã nâng cấp Trang thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh theo hướng đổi mới, chuyên nghiệp. Đồng thời ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử gồm 12 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong quá trình hoạt động, Thường trực LĐLĐ tỉnh hết sức quan tâm, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc vận hành Trang; chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc viết tin, bài phản ánh hoạt động tại đơn vị, truy cập, chia sẻ nội dung đã được duyệt đăng tải về trang facebook và zalo của đơn vị.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh luôn được cán bộ phụ trách cập nhật thông tin tuyên truyền từ công đoàn các cấp và chế độ chính sách người lao động.

Việc viết tin đã thể hiện tính chuyên nghiệp từ tỉnh đến cơ sở, tại các hội nghị của LĐLĐ tỉnh, cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công đã tác nghiệp quay phim, chụp ảnh, viết tin một cách chuyên nghiệp; ngay sau khi kết thúc sự kiện, thông tin, hình ảnh lập tức được đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh, trang Facebook của tỉnh và cơ sở.

Có thể khẳng định rằng, trước những thách thức mới của thời kỳ công nghệ 4.0, công tác truyền thông của công đoàn có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Việc chọn một hướng đi đúng, giải pháp phù hợp và tạo được đột phá là thành công bước đầu của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua. Tin rằng, với kinh nghiệm đã có được, thời gian tới, công tác truyền thông của tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh sẽ đạt được kết quả nổi bật và toàn diện hơn nữa.

Đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông công đoàn trong tình hình mới

Trang Thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh thường xuyên được đổi mới.

MAI ANH

Ảnh: M.A - T.L

Đồ họa: TRƯỜNG SƠN

Xem phiên bản di động