Infographic
20/05/2024 11:29
Diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024"

20/05/2024 11:29

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023, trọng tâm phối hợp công tác năm 2024 và một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn với Thủ tướng Chính phủ. Diễn đàn dự kiến tổ chức ngày 26/05/2024.
Người lao động Đà Nẵng diễu hành xe đạp hưởng ứng Tháng Công nhân
Diễn đàn
6 nội dung hoạt động Tháng Công nhân 2024 6 nội dung hoạt động Tháng Công nhân 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 gồm 6 hoạt động trọng tâm.

4 bước để thi trắc nghiệm tìm hiểu 4 bước để thi trắc nghiệm tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn"

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành ...

Xem phiên bản di động