Thứ ba 27/09/2022 21:43
vong-tay-cong-doan
Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Emagazine -

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Sau hơn 35 năm đổi mới, trong bối cảnh mới, để hóa giải nguy cơ mới và chớp lấy thời vận mới, Đất nước càng mạnh bước và tự tin trên con đường đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy nhà nước do giai cấp bóc lột nắm quyền thống trị,

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Emagazine -

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Cô Ba Định, tên thật là Nguyễn Thị Định, sinh ngày 15/3/1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm ngày nay và mất vào ngày 26/8/1992 tại TP. HCM.

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, bí danh là Xuân, Năm Công, sinh ngày 7/8/1912, mất ngày 8/9/2011, quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa hướng dẫn một số nội dung cần tập trung chỉ đạo phòng, chống, trong đó nhận diện 19 hành vi.

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” các loại hình ấn phẩm ngoài báo, như tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam

Thuyết âm mưu đã dùng những phương cách nào để xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam? Báo chí - truyền thông phải làm gì để chống lại thuyết âm mưu?

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TƯ của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước”.

Thấy rõ nghịch lý để phụng sự tốt hơn cho công lý và đạo lý

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Thấy rõ nghịch lý để phụng sự tốt hơn cho công lý và đạo lý

Khi chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa rồi, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Nghị quyết liên quan tổ chức cơ sở đảng, đảng viên là một vấn đề

Lời dạy của Bác Hồ và việc làm của một Chủ tịch LĐLĐ huyện

Hoạt động Công đoàn -

Lời dạy của Bác Hồ và việc làm của một Chủ tịch LĐLĐ huyện

Bác Hồ của chúng ta quan niệm: “Bất kỳ việc to việc nhỏ, hễ thêm điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức sản xuất của xã hội, đánh đổ sức áp bức của quân thù, đó đều là sáng ki

"Lao động, tình thương, lẽ phải” - lẽ sống cao đẹp của người cộng sản

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Lao động, tình thương, lẽ phải” - lẽ sống cao đẹp của người cộng sản

Nhiều nhà cách mạng, nhà nghiên cứu khẳng định và từ lâu đã tạo được sự đồng thuận cao của xã hội khi nhìn nhận về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Điều 32, Quy định số 69-QÐ/TW của Bộ Chính trị đã quy định cụ thể về kỷ luật đảng viên vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Những giá trị lý luận trong sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Những giá trị lý luận trong sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những giá trị lý luận mà đồng chí đã để lại.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, một mặt, chúng ta phải khẳng định giá trị của Triết học Mác-Lê-nin; mặt khác, phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Xây dựng Đảng ta xứng đáng "là đạo đức", "là văn minh"

Emagazine -

Xây dựng Đảng ta xứng đáng "là đạo đức", "là văn minh"

Ngày 17/6/2022, Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Công văn số 190/CV-ĐUTLĐ về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn học nghệ thuật phải trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Văn học nghệ thuật phải trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội

“Văn học, nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người

Tạp chí Lao động và Công đoàn ra mắt chuyên mục "Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại"

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tạp chí Lao động và Công đoàn ra mắt chuyên mục "Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại"

Tạp chí Lao động và Công đoàn quyết định mở Chuyên mục ĐẢNG CSVN: DÂN TỘC & THỜI ĐẠI

    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động