Thứ ba 26/09/2023 22:07
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết": Các clip tương tác cao trong tuần 3

Video -

Clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết" của Công đoàn Công ty Luxshare-ICT có lượng tương tác "khủng" trong tuần thứ 3, Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết".

Thực hiện BAN TỔ CHỨC

Xem thêm: Các clip tương tác cao trong tuần có nội dung chăm lo Tết cho NLĐ

Chia sẻ