Thứ bảy 04/02/2023 12:06
cuoc-thi-tet-sum-vay-xuan-gan-ket
Xin chờ trong giây lát...

Cuộc thi "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết": Các clip tương tác cao trong tuần 3

Video -

Clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết" của Công đoàn Công ty Luxshare-ICT có lượng tương tác "khủng" trong tuần thứ 3, Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết".

Thực hiện BAN TỔ CHỨC

Xem thêm: Các clip tương tác cao trong tuần có nội dung chăm lo Tết cho NLĐ

Chia sẻ