Thứ bảy 30/09/2023 23:00
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

"Công đoàn không là nơi luôn luôn đi xin"

Talk Công đoàn -

"Công đoàn không phải là nơi luôn luôn đi xin mà hãy cùng đoàn viên và người lao động nỗ lực làm tốt để xứng đáng nhận được những quyền lợi tốt nhất từ phía chủ doanh nghiệp", đó là chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH ToTo Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.

Thực hiện NHÓM PHÓNG VIÊN

Chia sẻ