Thứ tư 29/03/2023 13:59
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Sóc Trăng: Tổ chức thành công đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở

LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

Hoạt động Công đoàn -

Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

Công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan LĐLĐ tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Bài 6: Công tác nhân sự đại hội công đoàn: Không vì cơ cấu mà giảm chất lượng

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Bài 6: Công tác nhân sự đại hội công đoàn: Không vì cơ cấu mà giảm chất lượng

Theo PGS. TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, việc lựa chọn nhân sự tại đại hội công đoàn các cấp lần này được chú trọng về chất lượng.

Bài 5: Vai trò của công đoàn cấp trên đối với thành công của đại hội CĐCS

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Bài 5: Vai trò của công đoàn cấp trên đối với thành công của đại hội CĐCS

Đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với đoàn viên, người lao động tại từng địa phương, từng doanh nghiệp. Để tổ chức thành công Đại hội CĐCS, không thể không nhắc đến vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, đồ

Bài 4: Ghi nhận từ đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 ở thị xã Hương Trà

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Bài 4: Ghi nhận từ đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 ở thị xã Hương Trà

Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên công đoàn

Bài 3: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Bài 3: Một số vấn đề trao đổi từ thực tiễn đại hội công đoàn cơ sở

Công tác tổ chức đại hội điểm và công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 đặt ra một số vấn đề cần trao đổi từ thực tiễn.

Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội

Sự điều hành khoa học của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Đoàn Chủ tịch đại hội là yếu tố quyết định để đại hội thành công.

Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 -

Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” là phương châm của đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028

    Trước         Sau