Infographic
10/07/2024 18:10
Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, CCVC từ 1/7

10/07/2024 18:10

Lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7 sẽ được tính như sau:

Lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7 sẽ được tính như sau:

Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, CCVC từ 1/7
Bảng lương cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2024 Bảng lương cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2024

Chi tiết bảng lương công chức khi mức lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Bảng lương giáo viên từ ngày 1/7/2024 Bảng lương giáo viên từ ngày 1/7/2024

Dự kiến Bảng lương giáo viên từ ngày 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng như sau:

Hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7 Hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ ...

Xem phiên bản di động