Thứ tư 29/03/2023 14:34
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Bài 4: LĐLĐ TP Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực nhà nước

Kỹ năng cán bộ công đoàn - ĐOÀN LÂM

Là địa phương không có khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp lớn, song thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Lạt, tỉnh lâm Đồng luôn nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước.
LĐLĐ TP.Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực Nhà nước
Lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Làng Bình An. Ảnh: ĐVCC

“Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”

Kết quả kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng kết nạp mới 4.915 đoàn viên, thành lập được 36 CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, LĐLĐ TP Đà Lạt là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác này, cụ thể: kết nạp mới 1.589 đoàn viên, vượt gần 200% so với kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao và chiếm tỷ lệ 32,3% trong tổng số đoàn viên kết nạp mới của toàn tỉnh; thành lập mới được 8 CĐCS ngoài khu vực nhà nước, vượt 114% so với chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt cho biết: “Đây là kết quả vượt bậc, được ghi nhận từ nỗ lực của chúng tôi. Vì thực tế, Đà Lạt không có khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp lớn; hầu hết các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn là những đơn vị rất nhỏ, sử dụng ít lao động, công việc không ổn định lâu dài, … nên việc thành lập CĐCS cũng vì thế mà không được thuận lợi”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để thực hiện các chỉ tiêu được giao; tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công đoàn để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Tham mưu cho Thành ủy xây dựng bổ sung nghị quyết lãnh đạo về triển khai thực hiện “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng thời chủ động mời các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ trong công tác rà soát, nắm số lượng doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn thành phố như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm…

LĐLĐ TP.Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực Nhà nước
Lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES. Ảnh: ĐVCC

Là người trực tiếp được phân công phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt - Đinh Thị Thùy Dương chia sẻ, từ sự hỗ trợ của các phòng ban liên quan, thời gian qua, đơn vị này đã phân công cán bộ tới các doanh nghiệp với phương châm “Đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp”; tiếp cận người lao động, tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và vận động thành lập CĐCS.

“Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”, chúng tôi luôn bám sát từng doanh nghiệp, giới thiệu, kết nối những đoàn viên, người lao động bị mất việc làm trong các CĐCS doanh nghiệp cùng nhóm ngành nghề. Đồng thời tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động”, đồng chí Đinh Thị Thùy Dương nói.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt thì cho biết, đối với mỗi doanh nghiệp mới đầu tư tại Khu du lịch này, ngay từ khi ổn định tổ chức nhân sự và đi vào hoạt động đã được LĐLĐ TP Đà Lạt hỗ trợ, chăm lo cho người lao động và phối hợp chuẩn bị các điều kiện để thành lập CĐCS.

Vẫn theo Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt: “Ban đầu cũng có những chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận, chưa ủng hộ việc thành lập CĐCS tại đơn vị. Song LĐLĐ TP Đà Lạt đã quyết tâm đeo bám, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi, “mưa dầm thấm lâu” rồi chủ doanh nghiệp cũng hiểu được vai trò đồng hành của CĐCS trong doanh nghiệp. Từ đó, quan tâm hỗ trợ việc thành lập tổ chức Công đoàn để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp”.

Còn chị Trần Thị Ninh, Công ty Cổ phần Làng Bình An chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ kết nạp đoàn viên, công bố quyết định thành lập CĐCS: “Từ khi vào làm việc ở Công ty, chúng tôi được LĐLĐ TP Đà Lạt hướng dẫn để được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng trong thời gian tới, CĐCS sẽ giúp đem những tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi đến với lãnh đạo Công ty”.

LĐLĐ TP.Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực Nhà nước
Phối hợp tuyên truyền cho các doanh nghiệp về Luật Công đoàn và hoạt động của CĐCS trong doanh nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Những kinh nghiệm chia sẻ

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, trước hết là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để có sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ của các ban ngành trong công tác phát triển đoàn viên, CĐCS ngoài nhà nước.

Công đoàn phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; tập trung nguồn lực vào khu vực ngoài nhà nước, nắm chắc từng doanh nghiệp, quyết tâm không để khoảng trống, khoảng trắng chưa có cán bộ công đoàn tiếp cận. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông công đoàn, lan toả, tạo dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn thông qua các hoạt động thiết thực, mô hình mới, cách làm hiệu quả…

Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn, công bố quyết định thành lập và ra mắt CĐCS phù hợp với tình hình và điều kiện ở doanh nghiệp nhưng phải trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu sắc về tổ chức Công đoàn thông qua bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam như: huy hiệu Công đoàn, thẻ đoàn viên, bài hát truyền thống, áo nhận diện của Công đoàn…

Cùng với đó, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các CĐCS mới được thành lập, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phát huy hiệu quả, nhất là trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động…

“Xác định nhiệm vụ phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2022 đến hết năm 2023 và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, đổi mới và đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên để tạo sức thu hút người lao động tham gia các hoạt động công đoàn và tự nguyện gia nhập Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Lạt - Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định.

Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), phê chuẩn Công ước ...

Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã kết nạp 1.052.444 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên công đoàn cả nước lên hơn 11 triệu ...

Bài 3: Cán bộ công đoàn phải làm cho công nhân lao động tin mình Bài 3: Cán bộ công đoàn phải làm cho công nhân lao động tin mình

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, các giải pháp cốt lõi để phát triển đoàn viên là siết ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Bài cuối: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước: Khó ở đâu, gỡ ở đó

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài cuối: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước: Khó ở đâu, gỡ ở đó

“Khó ở đâu, gỡ ở đó” là phương châm được đồng thuận cao khi trao đổi với cán bộ công đoàn, phân tích, đánh giá từ thực tiễn công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước ở một số địa phương trong thời gian qua và những thách thức trong thời gian tới.

Bài 5: Thách thức đối với Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp FDI ngày càng lớn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 5: Thách thức đối với Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp FDI ngày càng lớn

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP, phê chuẩn Công ước 87, Công ước 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), việc xuất hiện tổ chức đại diện NLĐ trong doanh nghiệp tất yếu sẽ xảy ra. Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc trò chuyện cùng đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam về những thách thức đối với Công đoàn cơ sở (CĐCS) ở DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

2 đặc quyền cho lao động nữ làm công việc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản

2 đặc quyền cho lao động nữ làm công việc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản

Theo khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm công việc ảnh hưởng tới chức năng sinh sản sẽ được hưởng các đặc quyền trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ.
Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp

Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, từ ngày 3/1 đến hết 15/3/2023, cơ quan này đã nhận được 8,36 triệu lượt đóng góp ý kiến của Nhân dân cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Có ý kiến rất tâm huyết, dài hàng chục trang về tất cả nội dung...
9 quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ mang thai nên biết

9 quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ mang thai nên biết

Dưới đây là 9 quyền lợi quan trọng mà người lao động nữ mang thai nên biết.
"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Đón xem Talk Công đoàn: "Sự ủng hộ của NLĐ là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đón xem Talk Công đoàn: "Sự ủng hộ của NLĐ là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đón xem Chương trình Talk Công đoàn phát sóng vào lúc 20h, ngày 25/03, trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn. Chương trình sẽ gặp gỡ và trò chuyện với đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam.

Đọc thêm

Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã kết nạp 1.052.444 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên công đoàn cả nước lên hơn 11 triệu người tại gần 125 nghìn công đoàn cơ sở (CĐCS)[1]. Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, CĐCS ngoài khu vực nhà nước ở một số nơi còn nhiều khó khăn.

Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), phê chuẩn Công ước 87, Công ước 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp không còn là "độc quyền" của Công đoàn nên đây sẽ là nhiệm vụ “sống còn” của tổ chức Công đoàn.

Nền móng, hoạt động, sức mạnh của công đoàn là từ cơ sở

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Nền móng, hoạt động, sức mạnh của công đoàn là từ cơ sở

Sáng 10/2, tại TP.HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến ban hành quy chế xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cấp công đoàn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cấp công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chú trọng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bàn giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn lớn mạnh

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bàn giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn lớn mạnh

Cán bộ là gốc rễ của mọi sự thành bại của tổ chức và điều này đã chứng minh qua thực tiễn. Trước những yêu cầu của thời kì mới, nhiệm vụ đặt ra trong xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) là gì? Yêu cầu đặt ra đối với vấn đề năng lực, trình độ, chất lượng đội ngũ CBCĐ trong thời gian tới như thế nào? Cần đưa ra giải pháp, kiến nghị gì để xây dựng đội ngũ CBCĐ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên, người lao động và bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây là vấn đề tổ chức Công đoàn Việt Nam cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Suy nghĩ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong điều kiện hội nhập

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Suy nghĩ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong điều kiện hội nhập

Trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập với việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), cán bộ công đoàn (CBCĐ) cần thay đổi để thích ứng với vai trò của mình trong một môi trường có thể xuất hiện các tổ chức đại diện NLĐ khác và cạnh tranh đoàn viên với Công đoàn Việt Nam. Vậy, CBCĐ cần được đào tạo như thế nào và đâu là hướng thay đổi đúng?

Công đoàn với văn hóa thương lượng trong quan hệ lao động

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Công đoàn với văn hóa thương lượng trong quan hệ lao động

Văn hóa của một chủ thể luôn gắn liền với những giá trị cốt lõi và sứ mệnh của chủ thể đó. Văn hóa riêng của một chủ thể không chỉ mang tính nhận diện hình ảnh mà nó còn có thể được ví như một mã gen của chủ thể, tạo nên sức mạnh và sự trường tồn của chủ thể đó.

Nhân sự đang làm công tác quản lý tại doanh nghiệp có nên làm cán bộ công đoàn cơ sở?

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Nhân sự đang làm công tác quản lý tại doanh nghiệp có nên làm cán bộ công đoàn cơ sở?

Vấn đề nhân sự đang giữ cương vị quản lý ở doanh nghiệp (cụ thể hơn là doanh nghiệp khu vực tư nhân) có thể làm cán bộ công đoàn hay không? nên hay không nên? cho tới nay vẫn chia thành 2 luồng ý kiến.

Bài 2: Yêu cầu đặt ra đối với vấn đề cán bộ công đoàn trong tình hình mới

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 2: Yêu cầu đặt ra đối với vấn đề cán bộ công đoàn trong tình hình mới

Nghị quyết 02-NQ/TW đề ra nhiệm vụ, giải pháp về “xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; “bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động”.

Bài 1: Đặc thù về tổ chức, hoạt động của Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 1: Đặc thù về tổ chức, hoạt động của Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam

Vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam được xác lập qua quá trình hình thành và phát triển hơn 90 năm qua. Công đoàn có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, có nhiều đặc điểm khác biệt với các tổ chức chính trị - xã hội khác.