Thứ hai 04/12/2023 04:24
PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Bài 4: LĐLĐ TP Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực nhà nước

Kỹ năng cán bộ công đoàn - ĐOÀN LÂM

Là địa phương không có khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp lớn, song thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Lạt, tỉnh lâm Đồng luôn nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước.
LĐLĐ TP.Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực Nhà nước
Lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Làng Bình An. Ảnh: ĐVCC

“Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”

Kết quả kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng kết nạp mới 4.915 đoàn viên, thành lập được 36 CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Trong đó, LĐLĐ TP Đà Lạt là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác này, cụ thể: kết nạp mới 1.589 đoàn viên, vượt gần 200% so với kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao và chiếm tỷ lệ 32,3% trong tổng số đoàn viên kết nạp mới của toàn tỉnh; thành lập mới được 8 CĐCS ngoài khu vực nhà nước, vượt 114% so với chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt cho biết: “Đây là kết quả vượt bậc, được ghi nhận từ nỗ lực của chúng tôi. Vì thực tế, Đà Lạt không có khu công nghiệp tập trung các doanh nghiệp lớn; hầu hết các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn là những đơn vị rất nhỏ, sử dụng ít lao động, công việc không ổn định lâu dài, … nên việc thành lập CĐCS cũng vì thế mà không được thuận lợi”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để thực hiện các chỉ tiêu được giao; tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công đoàn để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Tham mưu cho Thành ủy xây dựng bổ sung nghị quyết lãnh đạo về triển khai thực hiện “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng thời chủ động mời các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ trong công tác rà soát, nắm số lượng doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn thành phố như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm…

LĐLĐ TP.Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực Nhà nước
Lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES. Ảnh: ĐVCC

Là người trực tiếp được phân công phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt - Đinh Thị Thùy Dương chia sẻ, từ sự hỗ trợ của các phòng ban liên quan, thời gian qua, đơn vị này đã phân công cán bộ tới các doanh nghiệp với phương châm “Đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp”; tiếp cận người lao động, tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và vận động thành lập CĐCS.

“Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”, chúng tôi luôn bám sát từng doanh nghiệp, giới thiệu, kết nối những đoàn viên, người lao động bị mất việc làm trong các CĐCS doanh nghiệp cùng nhóm ngành nghề. Đồng thời tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động”, đồng chí Đinh Thị Thùy Dương nói.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt thì cho biết, đối với mỗi doanh nghiệp mới đầu tư tại Khu du lịch này, ngay từ khi ổn định tổ chức nhân sự và đi vào hoạt động đã được LĐLĐ TP Đà Lạt hỗ trợ, chăm lo cho người lao động và phối hợp chuẩn bị các điều kiện để thành lập CĐCS.

Vẫn theo Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt: “Ban đầu cũng có những chủ doanh nghiệp chưa đồng thuận, chưa ủng hộ việc thành lập CĐCS tại đơn vị. Song LĐLĐ TP Đà Lạt đã quyết tâm đeo bám, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi, “mưa dầm thấm lâu” rồi chủ doanh nghiệp cũng hiểu được vai trò đồng hành của CĐCS trong doanh nghiệp. Từ đó, quan tâm hỗ trợ việc thành lập tổ chức Công đoàn để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp”.

Còn chị Trần Thị Ninh, Công ty Cổ phần Làng Bình An chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ kết nạp đoàn viên, công bố quyết định thành lập CĐCS: “Từ khi vào làm việc ở Công ty, chúng tôi được LĐLĐ TP Đà Lạt hướng dẫn để được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng trong thời gian tới, CĐCS sẽ giúp đem những tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi đến với lãnh đạo Công ty”.

LĐLĐ TP.Đà Lạt nỗ lực phát triển đoàn viên, công đoàn ngoài khu vực Nhà nước
Phối hợp tuyên truyền cho các doanh nghiệp về Luật Công đoàn và hoạt động của CĐCS trong doanh nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Những kinh nghiệm chia sẻ

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, trước hết là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để có sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ của các ban ngành trong công tác phát triển đoàn viên, CĐCS ngoài nhà nước.

Công đoàn phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; tập trung nguồn lực vào khu vực ngoài nhà nước, nắm chắc từng doanh nghiệp, quyết tâm không để khoảng trống, khoảng trắng chưa có cán bộ công đoàn tiếp cận. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông công đoàn, lan toả, tạo dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn thông qua các hoạt động thiết thực, mô hình mới, cách làm hiệu quả…

Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn, công bố quyết định thành lập và ra mắt CĐCS phù hợp với tình hình và điều kiện ở doanh nghiệp nhưng phải trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu sắc về tổ chức Công đoàn thông qua bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam như: huy hiệu Công đoàn, thẻ đoàn viên, bài hát truyền thống, áo nhận diện của Công đoàn…

Cùng với đó, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các CĐCS mới được thành lập, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phát huy hiệu quả, nhất là trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thực hiện các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động…

“Xác định nhiệm vụ phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2022 đến hết năm 2023 và những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, đổi mới và đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên để tạo sức thu hút người lao động tham gia các hoạt động công đoàn và tự nguyện gia nhập Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Lạt - Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định.

Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), phê chuẩn Công ước ...

Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã kết nạp 1.052.444 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên công đoàn cả nước lên hơn 11 triệu ...

Bài 3: Cán bộ công đoàn phải làm cho công nhân lao động tin mình Bài 3: Cán bộ công đoàn phải làm cho công nhân lao động tin mình

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, các giải pháp cốt lõi để phát triển đoàn viên là siết ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

“Viết lịch sử Công đoàn Việt Nam không chỉ là ghi chép quá khứ”

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

“Viết lịch sử Công đoàn Việt Nam không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tại Chương trình Talk Công đoàn.

Bí quyết truyền lửa dự thi "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng"

Công đoàn -

Bí quyết truyền lửa dự thi "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng"

Công ty CP Dệt May Huế có gần 45% đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Lâm Đồng: Tập huấn kỹ năng cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Công đoàn -

Lâm Đồng: Tập huấn kỹ năng cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Ngày 21/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Kết quả Cuộc thi "CNVCLĐ tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý"

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Kết quả Cuộc thi "CNVCLĐ tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý"

Ngày 17/11/2023, tại Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy" đã tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

An Giang: Công đoàn thỏa ước mơ "an cư" cho đoàn viên, người lao động

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

An Giang: Công đoàn thỏa ước mơ "an cư" cho đoàn viên, người lao động

Nhiều năm qua, tại An Giang đã xuất hiện một mô hình “Mái ấm Công đoàn” đặc biệt với tên gọi “Khu tập thể Mái ấm Công đoàn”.

Tập huấn, đối thoại về pháp luật cho cán bộ công đoàn phía Nam

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Tập huấn, đối thoại về pháp luật cho cán bộ công đoàn phía Nam

Trong 2 ngày (9 và 10/11), tại TP. Cần Thơ, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, đối thoại về pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở và lấy ý kiến cán bộ công đoàn về hồ sơ Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh trong Chương trình Talk Công đoàn.
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi NLĐ không thực hiện thông báo tìm việc Tôi công nhân

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi NLĐ không thực hiện thông báo tìm việc

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm
10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội Infographic

10 nội dung chăm lo Tết của LĐLĐ TP Hà Nội

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bản tin công nhân: Cắt giảm lao động ở TP HCM có dấu hiệu hạ nhiệt Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Cắt giảm lao động ở TP HCM có dấu hiệu hạ nhiệt

Bản tin ngày 3/12 gồm các nội dung chính sau: Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; Đề xuất phân loại công việc nặng nhọc, lao động nữ được nghỉ hưu sớm hơn lộ trình tuổi quy định; Cắt giảm lao động ở TP HCM có dấu hiệu hạ nhiệt...
Talk Bàn Phúc lợi số 5: Xe siêu thị Công đoàn mang phúc lợi đến tận tay người lao động khó khăn Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 5: Xe siêu thị Công đoàn mang phúc lợi đến tận tay người lao động khó khăn

Cùng các khách mời chia sẻ về mô hình Xe siêu thị Công đoàn được Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ NLĐ Công đoàn Hà Nội triển khai trên khai trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian qua.

Đọc thêm

Kết thúc Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Kết thúc Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

Vào lúc 0 giờ 00, ngày 10/11/2023, Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” (Cuộc thi) đã kết thúc.

Phát huy vai trò công đoàn để pháp luật đi vào cuộc sống đoàn viên, người lao động

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Phát huy vai trò công đoàn để pháp luật đi vào cuộc sống đoàn viên, người lao động

Tổ chức công đoàn phải chủ động trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để pháp luật được xây dựng từ ý kiến của người lao động (NLĐ) và tích cực triển khai thực hiện để pháp luật đi vào cuộc sống của đoàn viên, NLĐ.

Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc sẽ kết thúc vào 0 giờ, ngày 10/11

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc sẽ kết thúc vào 0 giờ, ngày 10/11

Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” (Cuộc thi) sẽ kết thúc vào lúc 0 giờ 00, ngày 10/11/2023.

“Màu áo xanh công đoàn là sợi dây níu kéo tôi ở lại”

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

“Màu áo xanh công đoàn là sợi dây níu kéo tôi ở lại”

Đó là những tâm sự rất thật của đồng chí Trần Thị Thùy Duyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phước Nguyên, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Công đoàn GDVN đứng thứ 2 Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Công đoàn GDVN đứng thứ 2 Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

Công đoàn Giáo dục Việt Nam (GDVN) đứng thứ 2 trong Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” (Cuộc thi).

Đón xem cuộc trò chuyện với “trí thức của giai cấp công nhân”

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Đón xem cuộc trò chuyện với “trí thức của giai cấp công nhân”

Talk Công đoàn tuần này (28/10/2023) sẽ là cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn An Lương – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha: “Mỗi sáng kiến là một câu chuyện”

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha: “Mỗi sáng kiến là một câu chuyện”

Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm khi triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

5 đơn vị dẫn đầu Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

5 đơn vị dẫn đầu Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam

5 đơn vị dẫn đầu Cuộc thi gồm: LĐLĐ TP.HCM, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi,...

Hết lòng vì sự nghiệp phát triển đoàn viên công đoàn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Hết lòng vì sự nghiệp phát triển đoàn viên công đoàn

Từ ngày gắn bó với tổ chức Công đoàn, đồng chí Trương Văn Chiêm, Chủ tịch LĐLĐ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang chưa bao giờ hết trăn trở để làm sao đổi mới hiệu quả hoạt động công đoàn, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động…

TƯLĐTT là nơi tổ chức Công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, NLĐ

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

TƯLĐTT là nơi tổ chức Công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, NLĐ

Trong nền kinh tế thị trường, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động; trên cơ sở đó, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. Đây cũng là công cụ quan trọng của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ người lao động (NLĐ).