Infographic
30/10/2023 19:41
11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

30/10/2023 19:41

Dưới đây là 11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Sửa Luật Bảo hiểm xã hội cần đảm bảo quyền lợi của người lao động Sửa Luật Bảo hiểm xã hội cần đảm bảo quyền lợi của người lao động

Các đại biểu thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước của Bộ ...

Dự thảo Luật BHXH: chốt 2 phương án về chế độ rút BHXH một lần Dự thảo Luật BHXH: chốt 2 phương án về chế độ rút BHXH một lần

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thừa uỷ quyền của Thủ tướng vừa hoàn chỉnh Dự thảo Luật Bảo hiểm xã ...

Những thay đổi “bước ngoặt” trong thực hiện chính sách bảo hiểm nhờ chuyển đổi số Những thay đổi “bước ngoặt” trong thực hiện chính sách bảo hiểm nhờ chuyển đổi số

Những năm gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam luôn là cơ quan dẫn đầu trong Chính phủ về chuyển đổi số.

Xem phiên bản di động